par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
jaunumi >
Pārliecība par rītdienu.28.08.2009 00:00
     Datorkursu “Progmeistars” valdes priekšsēdētājs, matemātikas doktors, Aleksandrs Kaņevskis.
     
     Lai gan pārsvarā nodarbības notiek datorkursu telpās, mēs apmācam programmēšanai 8-12 klases skolēnus tiešsaitē internētā. Šī metode ir arī diezgan efektīva. Tas ir ērts, tas attīstās un tam ir liela nākotne.
     
      Šī plaši pazīstamā frāze no virsraksta aizvien biežāk izskan sarunās ar kursantu vecākiem. Vieni grib, lai viņu bērns apgūtu specialitāti, kura ir pieprasīta darba tirgū, jo paši ir pārliecinājušies, ka programmētāji nepaliek bez darba pat krīzes apstākļos. Bet citi tanī laikā rūpējas par sava bērna loģiskās domāšanas attīstību.
      Mūsu audzēkņi, kas ir nomācījušies „Progmeistars” pamatnodaļā deviņus vai vairāk semestrus, vienmēr atrod darbu un pienācīgi nopelna. Darbu ir atraduši pat skolu absolventi, kaut arī mēs audzēkņiem iesakām doties uz universitāti.
      Tiesa, kļūt par programmētāju vēlas ne vairāk par pusi mūsu kursantiem: pārējai daļai ir savi plāni. Veiksmīgi apgūt programmēšanu cenšas arī tie, kas vēlas kļūt par inženieriem, plāno nodarboties ar medicīnu, jurisprudenci, ekonomiku, filoloģiju u.c. Lieta tāda, ka pēc savas būtības programmēšana ir optimāla plānošana, kura jebkurā formā iekļūst visās cilvēku nodarbošanās veidos. Pie tam „smadzeņu uzspicēšanas” līdzekļi programmēšanā ir visai efektīvi, rezultātu var „pataustīt ar rokām”, uzrakstīt un ieraudzīt, kā tas darbojas.
      Kas ir vajadzīgs, lai „smadzeņu uzspicēšana” gūtu sekmes? Pirmkārt, kursantam ir jābūt „imūnam” pret „alerģiju”, ko izraisa precīzas, loģiskas konstrukcijas izveidošana. Otrkārt, centība. Treškārt, disciplīna. Ne jau par noslēgtību iet runa – lūk to gan nevajadzētu. Es drīzāk domāju par savstarpēju cieņu, korektumu.
      Mēs mācam pēc Progmeistars speciālistu siki izstrādātas programmas. S. Meļņiks un L. Ļitvinskis sāka apmācīt skolēnus jau no pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem. Starp citu, datorkursi „Progmeistars” (kas tolaik saucās par Fortek), sāka savu darbību 1991. gadā. Arī pārējos pasniedzējus es sauktu par datorkursu „vareniem ieročiem”. Pārsvarā tie ir „Progmeistars” absolventi, kas ir izgājuši speciālu metodisko sagatavošanos. Tikai pašiem jaunākiem pasniedzējiem datorkursi ir pastāvīga darbavieta. Pārējie ir pieredzējušie pprogrammētāji, daži - jau vadošie speciālisti pazīstamās firmās un realizē tur nopietnus projektus. Viņi arī ir daudzu mūsu speckursu autori. Tāpēc mūsu kursanti iepazinās ar mūsdienu programmēšanas tendencēm. Kā saka : kaut ko mēs arī pieprotam. Mēs esam vairākkārt saņēmuši pateicību no Izglītības ministrijas.
      Mūsu audzēkņi mācās un ir mācījušies labākajās augstskolās dažādās specialitātēs Latvijā, ASV, Baltkrievijā, Itālijā, Izraēlā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā (iespējams arī citur). Daži no viņiem ir arī aizstāvējuši savu doktora disertāciju.
      Latvijas olimpiādes mūsu kursanti vienmēr ir vieni no labākajiem. Viņi atved medaļas arī no starptautiskām olimpiādēm. Starp citu, Latvijas izlasi informātikā, kurā vienmēr ir datorkursu Progmeistars audzēkņi vai absolventi, trenē mūsu kursu vadošais pasniedzējs S. Meļņiks. Šogad visi Latvijas komandas pārstāvji dabūja medaļas visprestižiskajā starptautiskajā olimpiādē IOI2009: sudraba medaļa - E. Kaļiņičenko (mūsu audzēknis), bronzu dabūja M. Frolovs, O.Ošmjans (mūsu absolvents) un N. Vilciņš.
      Mēs visi pašlaik ļoti rūpīgi plānojam savu budžetu. Kursi attiecas pret to ar sapratni. Pirmkārt, pie mums notiek iestāšanās pārrunas, lai noskaidrotu, vai bērnam ir kādas dotības algoritmikā. Otrkārt, mēs sekojam līdzi un ziņojam vēcākiem par kursanta sekmēm un apmeklētību. Treškārt, kursos strādā bezmaksas pulciņi matemātikā un lektoriji informātikā. Ceturtkārt, mēs esam izlēmuši par pirmo semestri šajā rudenī ņemt 60% samaksas.
      No rudens līdz pavasarim nodarbības notiek ārpus skolas laika 1 reizi nedēļā, gan darbadienās, gan arī nedēļas nogalēs: 3 stundas vecākajā nodalījumā, 1,5 stundas jaunākajā. Apmācība ar internēta palīdzību notiek nedaudz citādākā režīmā. Uz programmēšanu pieņemam audzēkņus 6.-12. klasēm, bet lietišķa nodaļa - 5.-12. klases skolēnus. Uzņemšana notiek 3 reizes gadā: janvārī, maijā un septembrī. Kārtējā uzņemšana notiek līdz 11. septembrim.
      Par mums: www.progmeistars.lv. Pie mums: Rīga, Pulkveža Brieža iela 6-1, tel. 67336035, 26428902, e-pasts kursi@progmeistars.lv
      Gaidīsim Jūs!
     
avots: progmeistars

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.