par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
jaunumi >
2020.03.17 Patstāvīgais darbs grupām Python17.03.2020 22:30
     Atrisiniet tik daudz uzdevumu, cik varēsiet. Sūtiet uzdevumu atrisinājumus uz adresi, no kā saņēmāt uzdevumu. Termiņš: līdz 23. martam, ieskaitot.
Sūtiet vēstuli ar kursanta uzvārdu, vārdu un grupas nosaukumu. Grupas nosaukumu var atrast izvēlnes nodaļā "nodarbību saraksti"
Atbildot, Jūs piekrītat, ka pasniedzējs zinās Jūsu e-pasta adresi. Pirmoreiz risinājumu var nosūtīt uz e-pastu kursi@progmeistars.lv


     Uzdevums grupām Py a_1, Py a_2, Py a_3, Py a_4, Py a_5, Py a_6, Py a_7
     1) Uzzīmēt olimpisko simbolu krāsainā formātā.
     2) Uzzīmēt karogu vējā un izkrāsot to.
     3) Doti divi skaitļi - H un M (0 ≤ H ≤ 11; 0 ≤ M ≤ 59). Uzzīmēt analogo pulksteni, kas parāda lietotāja norādīto laiku H:M formā, kur skaitļi H un M - parametri.
     4) Uzzīmēt zīmi “Radioactive hazard”.


     Uzdevums grupām Py b_1, Py b_2, Py b_3, Py b_4, Py b_5
     1) Doti divi pozitīvi veseli skaitļi. Atrast to lielāko kopējo dalitāju (GCD).
     2) Dotas divas rindas. Atrast šo rindu krustojumu – tos simbolus, kas sastopas abās rindās.
     3) Dota rinda. Aprēķināt dažādu simbolu skaitu tajā. Piemēram: ababcab -> abc.
     4) Dots vesels skaitlis N, kur 1 ≤ N ≤ 3999. Pārtulkot to romiešu apzīmējumā. Piemēram: 19 -> XIX.


     Uzdevums grupām Py c_1, Py cd_21, Py c_3, Py c_4, Py c_5, Py c_6, Py c_7
     1) Uzrakstīt funkciju isDateValid (d, m, y), kas pārbauda datuma precizitāti. Skaitļi d, m, y - attiecīgi diena, mēnesis un gads.
     2) Dots skaitlis N. Uzrakstīt programmu, kas ļauj lietotājam ciklā ievadīt N skaitļus pa vienam, no kura jāizveido saraksts un tas jāizvada.
     3) Dota viena rinda, kas satur tikai ciparus un plus zīmi. Aprēķināt šī piemēra vērtību. Piemēram: "14 + 3 + 2" -> 19
     4) Dots vesels skaitlis N, kur 1 ≤ N ≤ 3999. Pārtulkot to romiešu apzīmējumā. Piemēram: 19 -> XIX.


     Uzdevums grupām Py cd_21, Py d_2
     1) Spēle "Buļļi un govis", izmantojot Tkinter.
     2) Spēle “Uzmini ciparu”, izmantojot Tkinter.
     3) Spēle “Krustiņi-nullītes”, izmantojot Tkinter.
avots: progmeistars

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.