Kursu Darbs

kursi@progmeistars.lv

#3 2006. gada 22. decembris

Pulkveža Brieža 6-1, tel. 7336035, www.progmeistars.lv 

 

 

Laimīgu Jauno gadu!

 

Jaunais gads.

Apollonova Sofja, 5 gadi

 

 

Iestāšanos kursos!

Iestāšanas nosacījumi ir papildināti ar dažādiem atvieglojumiem. Tagad uz kursiem mēs pieņemam: bez testēšanas, pēc pārrunas rezultātiem, pēc testēšanas ar papildpunktiem.

Bez testēšanas tiek pieņemti skolēni uz lietišķo nodaļu.

Bez testēšanas tradicionāli pāriet uz pamatnodaļu vai sākumnodaļu labākie kursanti no sākumnodaļas, lietišķas sagatavošanas nodaļām.

Bez testēšanas tiek pieņemti informātikas un matemātikas olimpiāžu godalgas ieguvēji. Reflektants uzrāda administrācijai diplomu vai uzrāda aizbildināšanās internētā.

Bez testēšanas tiek pieņemti skolēni ar labām atzīmēm matemātikā. Reflektants uzrāda administrācijai liecību vai izziņu no skolas.

Līdz 12. janvārim pēc pārrunas rezultātiem tiek pieņemti pārējie skolēni. Reflektants vienojas ar administrāciju (tel.7336035) par pārrunas laiku un uzrāda administrācijai liecību vai izziņu no skolas.

14. janvārī kursu telpās (Rīga, Pulkveža Brieža 6-1) notiks testēšana. Lai Jūs pielaistu pie testēšanās, Jums vajadzētu Līdz 12. janvārim piereģistrēties caur internētu www.progmeistars.lv vai pa telefonu 7336035.

Aiciniet savus prātīgus draugus mācīties mūsu kursos!!!

 

 

Matemātiskā nodaļa.

Šī nodaļa tikai uzkrāj spēkus. Šobrīd darbojas matemātikas pulciņi 6-7 klasēm un 8-9 klasēm. Semināri Atkārtosim matemātiku! tiek organizēti 11-12 klašu skolēniem.

Neaizmirstiet, ka no 2008/2009 mācību gada matemātikas eksāmens vidusskolā būs obligāts. Mūsu pieredzes bagātākie pedagogi palīdzēs bērniem pārvarēt šo, dažiem skolēniem diezgan sarežģīto, šķērsli.

6-8 klašu skolēniem plānots ne tikai turpināt pulciņu darbu, bet arī organizēt attīstošus seminārus. Semināri Atkārtosim matemātiku! tiks organizēti arī 9-10 klašu skolēniem.

Kursantiem šīs nodarbības ir bezmaksas.

 

 

 

Ne tikai programmēšana!

Pirms 2 gadiem darbu sāka lietišķā nodaļa. Šajā nodaļā kontingents tiek ieskaitīts bez testēšanas. Tā bija iecerēta tikai piektās klases skolniekiem. Bet programma izrādījās tik interesanta un piesātināta, ka viņiem sāka pievienoties arī 6.-9.klašu skolnieki. Tie ir mūsu kursanti, kuri dažādu iemeslu dēļ grib vai kuriem jāizdara pārtraukums programmēšanas apgūšanā un svešie.

Sākuma nodaļas pasniedzēji atzīmē, ka pēc lietišķās nodaļas jauniešiem arī programmēšana veicas ievērojami labāk.

Godājamie sākuma nodaļas kursanti! Atkārtojam vēlreiz: ja jūs gribat vai jums jāizdara pārtraukums programmēšanas mācībās, nāciet uz lietišķo nodaļu. Mēs jūs uzņemsim pirmām kārtām.

 

 

Samaksa un reģistrācija

Ar dziļu nožēlu kursi ir spiesti paziņot, ka sākot ar nākošo semestri mēs paaugstinām mācību maksu. Kursi prata noturēt cenu vienā līmenī veselus 2 gadus. Iepriekšēji aprēķini dod šādus summas par semestri: lietišķā nodaļa - 39 lati, sākuma nodaļa 44 lati, pamata nodaļa 79 lati. Atsevišķos gadījumos tie, kas turpina mācības, var vienoties ar administrāciju par individuālu apmaksas grafiku.

Pirmo piecu semestru turpinājušiem no lietišķa nodaļas no sākuma un pamatnodaļas, kā arī bez testēšanas pieņemtajiem, vajadzētu samaksāt par kursiem un piereģistrēties līdz 15. janvārim. Apmaksa un reģistrācija uz pamatnodaļas speckursiem līdz 12. janvārim. Pieņemtie pēc testēšanas rezultātiem maksā un reģistrējas 15. 17. janvārī. Reģistrācijas paraugi izlikti nodaļas "uzņemšanas noteikumi" beigās. Piereģistrēties pēc apmaksas var pie kursu sekretāres un pa e-mail kursi@progmeistars.lv


 

 

Ada Augusta Lovelase

10.12.1815.-27.11.1852

 

http://ru.wikipedia.org http://club.shelek.com/viewart.php?id=133

http://progday.narod.ru/ada.htm

http://www.peoples.ru/science/mathematics/lovelase/

 

1975.gadā ASV Aizsardzības ministrijā tika pieņemts lēmums sākt izstrādāt universālu programmēšanas valodu. Ministrs izlasīja sekretāru sagatavoto vēsturisko ekskursu un bez svārstīšanās atbalstīja kā pašu projektu, tā arī sagaidāmo nākamās valodas nosaukumu ADA. 1980.gada 10.decembrī tika apstiprināts valodas standarts.

 

 

 

 

 

 

Auguste Ada Lavleisa izcilā angļu dzejnieka Džordža Bairona meita dzimusi 1815.gada 10.decembrī. Dž. Bairona ģimenes dzīve bija neveiksmīga pēc gada ilgas kopdzīves laulāti izšķīrās uz mūžu. Viņa sieva Anabella Milbenka (1792-1860) bija talantīgs cilvēks. Viņa mīlēja matemātiku un no bērnu dienām līdz laulībām ar to nodarbojās.

Bairona meita Ada arī aizrāvās ar matemātiku. Jaunās Adas aizraušanās ar matemātiku atbalstīja lēdijas Baironas draugi pazīstamais angļu matemātiķis Augusts de Morgans (1806-1871), viņa sieva - matemātiķe amatiere Mērija Sommervila un Čārlzs Bebedžs. Tieši Mērija kļuva savai audzēknei par to, par ko tagad sauc lomas modeli.

De Morgans augstu vērtēja savas audzēknes matemātiskās spējas un radošās iespējas. Viņš sekoja Adas zinātniskajām nodarbībām, sūtīja viņai grāmatas un rakstus, kas radīja interesi. Londonas populārā žurnāla Ekzaminer redaktors Olbanijs Fonblanks atstāja portretu savai paziņai Augustei Adai: Viņa nevienam nelīdzinājās un viņas talants bija nevis poētisks, bet matemātisks, metafizisks. Līdztekus pilnīgi vīrišķīgai spējai saprast, kas izpaudās prasmē izlēmīgi un ātri uztvert lietas būtību kopumā, lēdijai Lavleisai bija raksturīgas arī visas smalkā sieviešu rakstura īpašības. Viņas manieres, gaume, izglītība, īpaši muzikālā, kurā viņa sasniedza pilnību , bija sievišķīgi šī vārda pilnā nozīmē un virspusējs vērotājs nekad neuzminētu, cik daudz iekšēja spēka un zināšanu slēpa šī sievietes grācija. Tādā pat mērā, kā viņa necieta vieglprātību un banalitāti, viņa guva baudu no īsteni intelektuālas sabiedrības un tāpēc enerģiski meklēja iepazīšanos ar visiem, kas bija zināmi zinātnē, mākslā un literatūrā.

Mērija Sommervila atceras, kā viņas kopā ar Adu bieži apmeklēja misteru Bebedžu un viņš vienmēr laipni viņas sagaidīja, pacietīgi skaidroja savas analītiskās mašīnas uzbūvi un izskaidroja automātisko izskaitļojumu praktisko labumu.

1835.gadā Baironas jaunkundze apprecējās ar divdesmit deviņus gadus veco Viljamu Kingu, astoto baronu Kingu, kurš drīz mantoja lorda Lavleisa titulu. Ne vīrs, ne viņu trīs bērni netraucēja Adai nodoties tam, ko viņa uzskatīja par savu aicinājumu. Laulības pat atviegloja viņas uzdevumu: viņai parādījās nepārtraukts finanšu avots grāfu Lavleisu ģimenes kases veidā.

1840.gadā Bebidžs bija Turīnā, kur lasīja lekcijas par savu mašīnu. Itāļu matemātiķis Luidži Menabrea, viens no šo lekciju klausītājiem, kas pasniedza ballistiku Turīnas artilērijas akadēmijā, sastādīja un franču valodā izdeva 1842.gadā konspektu Čārlza Bebidža analītiskās mašīnas elementi. Menabrea raksts lielā mērā attiecās uz mašīnas tehnisko pusi un šobrīd tam ir tikai vēsturiska nozīme.

Bebidžs vērsās pie Adas ar lūgumu pārtulkot Menabrea darbu angļu valodā. Ada ar prieku ķērās pie tulkošanas, kā arī pie darba ar Bebidža mašīnas un tās popularizēšanas. 1843.gada 10.jūlijā Adas vēstulē skolotājam pavīdēja it kā nevainīga frāze: es gribu vienā no savām piezīmēm pievienot kaut ko kā piemēru tam, kā apslēpta funkcija var tikt izskaitļota ar mašīnu bez iepriekšējas cilvēka galvas un roku līdzdalības. Bez tam, viņa papildināja Tulka piezīmes . Tās veltītas galvenokārt trijiem jautājumiem: mašīnas darba īpatnībām; tās teorētiskajām iespējām un konkrētu uzdevumu programmēšanai.

Tieši piezīmes (52 lappuses, kas pēc apjoma un nozīmes pārspēja oriģinālu) ir uzskatāmas par vērtību. Šīs 52 lappuses bija vienīgais Adas zinātniskais darbs (toties kāds darbs!) Tās ietvēra, pēc daudzu speciālistu domām, pirmās datoru programmas vēsturē paraugu.

Lēdija Ada ieviesa jēdzienus cikls, darba šūna, sadalošā karte, noteica rekurēnto formulu saistību ar cikliskajiem procesiem skaitļošanā, aprakstīja algoritmizācijas pamatprincipus. Bebidža materiālos un Lavleisas komentāros iezīmēti tādi jēdzieni kā apakšprogramma un apakšprogrammu bibliotēka, komandu modifikācija un indeksa reģistrs, kurus sāka lietot tikai XX gadsimta 50. gados. Bez tam, viņa paredzēja skaitļojamās tehnikas praktiskās lietošanas iespējamos virzienus: muzikālo sacerējumu radīšanu, sarežģītu grafisku objektu konstruēšanu un pat datorspēles!

Viņas darbs tika publicēts 1843.gadā. Taču tajā laikā sievietei tā bija uzskatāma par necienīgu nodarbošanos nodarboties ar sacerējumu izdošanu ar pilnu vārdu un Lavleisa titullapā attēloja tikai savus iniciāļus. Viņas darbs, kā arī citu sieviešu - zinātnieču darbi ilgi bija aizmirsti.

Ada Lavleisa mira 1852.gada 27.novembrī asins nolaišanas laikā, mēģinot ārstēt vēzi un tika apglabāta Baironu ģimenes kapličā blakus savam tēvam.