Kursu Darbs

kursi@progmeistars.lv

#34 2011. gada 28. oktobris

Pulkveža Brieža 6-1,

tel. 26428902, 67336035, www.progmeistars.lvSveicu jubilejā!

Mēs mēģinājām sameklēt kursu apmeklētājus no divām pirmajām grupām, un mums tas izdevās. Andrejs Voliņšikovs grupas dalībnieks, kas savu darbu sāka 1991.gada 2.novembrī. Tobrīd viņš mācījās 8.klasē. Mēs lūdzām Andreju uzrakstīt pāris rindas par sevi un esam ļoti pateicīgi, ka viņš atsaucās mūsu lūgumam.

Personīgi man kursi deva pamatu, un tam, ko deva Sergeja (Meļņika, red.) teorētiskās lekcijas un praktiskās nodarbības, ir daudz lielāka vērtība, nekā formālai izglītībai /papīram/. Tagad es dzīvoju Londonā, strādāju pēc profesijas - Senior Developer uzņēmumā SunGard Securities Finance. Esmu strādājis visdažādākajās jomās finanšu, banku, web-izstrādes, sistēmu administrēšanas, embedded/metālu jomās. Taču pamats algoritmi, datu struktūras, skaitliskās metodes tas viss noderēja, ir nepieciešams un aktuāls katru dienu. Un pēdējā laikā darba intervijās to vien jautā. Bet pašu pirmo darbu 96.gadā Rīgas Komercbankā (tagad tā ir DnB Nord Banka), mācoties universitātes pirmajā kursā, es ieguvu, pateicoties Jūsu ieteikumam.

Ar cieņu,

Andrejs Volinščikovs

 

2. novembrī datorkursiem

paliek 20 gadi!

Pēc vispieticīgākiem aprēķiniem šo gadu laikā kursus pabeidza apmēram 4500 skolēnu. Šajā semestrī mācās gandrīz 500 kursu apmeklētāji. Jau kopš 1983.gada Sergejs Meļņiks, pašlaik mūsu vadošais kursu pasniedzējs un valdes loceklis, sāka vadīt programmēšanas pulciņu Latvijas Valsts Universitātes Skaitļošanas centrā. Vēlāk viņam piebiedrojās cits mūsu vadošais pasniedzējs, kas ir arī Rīgas 40.vidusskolas direktora vietnieks informātikā, Vladimirs Ļitvinskis. Tāpēc, kad 1991.gadā kursu valdes priekšsēdētājam Aleksandram Kaņevskim ienāca prātā doma organizēt jauniešu programmēšanas kursus jaunajos apstākļos, laimīga zvaigzne atveda viņu tieši šo divu informātikas sumbru midzenī.

Tad, 1991.gada 2.novembrī, sāka darboties vien divas 8.-11. klašu skolēnu grupas. Diemžēl precīzu kursu apmeklētāju skaitu šajās grupās man neizdevās noskaidrot. Ir zināms tikai tas, ka tuvojoties 1992.vasarai šajās divās grupās mācījās 11 cilvēki. Protams, nekādu nodaļu nebija, taču tas bija tagadējās programmēšanas pamatnodaļas darba sākums. Līdz Jaunajam gadam mēs atradāmies ēkā Krišjāņa Barona ielā, kurā tagad atrodas Rīgas skolēnu pils. Vēlāk īrējām datorklasi 40.skolā.

Jau 1992.gadā kursu organizatori nolēma izveidot bezmaksas grupu. Mēs to nosaucām par elitāru. Cik atceros, uz katru vietu bija ap 35 pretendentiem. Ar šīs grupas finansēšanu mums ļoti palīdzēja uzņēmums Fortek, precīzāk, tā vadītāji Sergejs Seļuto, brāļi Normunds un Jānis Berģi. Līdz pat kursu atdalīšanai no Fortek viņi katru gadu iedalīja naudu vienas vai divu elites grupu uzturēšanai. Bez tam, lai atbalstītu visu kursu darbu, pēc paris gadiem mums piedāvāja pievienoties uzņēmuma kolektīvam. Uzņēmuma Fortek vadība sākumā iedalīja mums savā ēkā Dzirnavu ielā 91 pagaidu telpu, bet vēlāk izbūvēja lielisku datorklasi un auditoriju. 1999.gadā Fortek uzsāka savu reorganizāciju un tika pieņemts lēmums atdalīt kursus kā atsevišķu firmu, kuru nosauca Progmeistars. Mēs ar pateicību atceramies arī 35. un 21. skolu kolektīvus, kuru telpās tika rīkoti iestājeksāmeni un testēšana.

Līdz 1999.gadam kursos tika pieņemti tikai 8.-11.klašu skolēni. Taču jaunāko klašu skolēnu vecāku lūgumu plūsma nenorima, un tika pieņemts lēmums izveidot jaunāko programmēšanas nodaļu 6.-8.klašu skolēniem. Tieši 1999.gadā vidusskolu pabeidza un iestājās augstskolā mūsu absolvente Valērija tolaik Ivanova, bet tagad Jefimova un vēl DnB Nord bankas programmētāja. Pateicoties viņas neizsīkstošajai enerģijai, kuru Sergejs novirzīja pareizā virzienā, tika izveidota īpaša apmācības programma uz Krievijas programmēšanas produkta Robotlandija bāzes. Divu darba gadu laikā jaunākā programmēšanas nodaļa strauji attīstījās un, tuvojoties 2001.gada rudenim, te mācījās vairāk nekā 300 cilvēku.

Taču nepieciešamība sistemātiski apmācīt skolēnus strādāt ar personīgo datoru, veikt tā uzstādīšanu, aizsardzību pret ienaidnieku iebrukumu tikai pieauga. Bez tam ārpus kursu ietvara vēl palika pamatskolas 5.klašu skolēni. Tāpēc tika izveidota lietišķā nodaļa. Pirmajā grupā, kas darbu sāka 2004.gada janvārī un kurā mācījās 11 skolēni, pasniedzējs bija Antons Matrosovs (pašlaik vienas no programmēšanas nodaļām vadītājs DnB Nord Bankā). Viņš kopā ar S. Meļņiku arī izstrādāja šī novirziena programmu. Vēlāk radās ideja izveidot otru lietišķās nodaļas novirzienu: tīmekļa vietņu web-konstruēšana. Pašlaik jau ir 5 web-semestri. Tie aktīvi attīstās, jo ar to nodarbojas divi šajā jomā strādājošie profesionāļi, L.Jermakova un A.Lazarenko, viņi ir arī kursu pasniedzēji.

Matemātikas nodaļas darbu uzrauga A.Kaņevskis matemātiķis pēc profesijas. Precīzu nodaļas darba sākuma datumu uzzināt neizdevās. Taču, vadoties pēc 1994.gadā izdotajiem mācību līdzekļiem, ir skaidrs, ka jau 1993.gadā kursos darbojās seminārs Lasām Kvantu kopā!, tika veikti izmēģinājuma testi matemātikā par vidusskolas kursu, notika gatavošanās, lai iestātos kursos. Tagad šīs nodaļas ietvaros tiek veikta skolēnu sagatavošana matemātikas olimpiādēm, notiek attīstošie semināri. Augstākās matemātikas nodarbības, kas sākās 2010.gadā un bija domātās tikai studentiem, šogad tiek organizētas arī skolēniem.

Varbūt ne tik ātri, cik gribētos, attīstās apmācība ar internēta starpniecību. Pirmām kārtām tas ir saistīts ar pagaidām augsto cenu par nodarbībām šādā grupā.

Olimpisko cīnītāju sagatavošana nav galvenais kursu uzdevums. Taču Latvijas informātikas izlases treneris S.Meļņiks ar baudu un ļoti profesionāli noved bērnus līdz...vajadzīgajai kondīcijai. Viņa skolnieks, mūsu absolvents un pasniedzējs Eduards Kaļiņičenko, kurš starptautiskajā IOI2011 olimpiādē ieguva zelta medaļu, apkopoja interesantu starptautisko olimpiāžu statistiku. No 1992.gada līdz 2011.gadam mūsu kursu apmeklētāji kopā veidoja lielāko daļu no Latvijas izlašu dalībniekiem. No iegūtajām 5 zelta medaļām 2 ieguva kursu apmeklētāji, no 19 sudraba medaļām 10 ieguva kursu apmeklētāji, no 33 bronzas medaļām 20 medaļas ieguva kursu apmeklētāji. Latvijas informātikas olimpiādēs kursu apmeklētāji un beidzēji vienmēr ir labāko vidū un iegūst līdz 40-50% balvu.

Precīzāku informāciju par kursiem var iegūt mūsu internēta mājas lapās pēc šādām adresēm:

 

http://www.progmeistars.lv/index.php?lang=ru&act=about

http://www.progmeistars.lv/kw/rekl20110405.htm

http://www.progmeistars.lv/index.php?lang=ru&act=kypcoweek

Lielākā daļa jauno apmeklētāju nāk uz kursiem, jo Pēteris pats mācās un man ieteica. Tas nozīmē, ka mēs ejam pareizo ceļu, ... tagadējie un nākošie kolēģi pasniedzēji un kursu apmeklētāji! Paldies!!!

 

 

Neliels speckurss (5-6 nodarbības) ASP .NET tehnoloģija

 

Kam un kāpēc ir nepieciešams speckurss. ASP uz šo brīdi visai aktuāla tehnoloģija tīmekļa vietņu izveidošanai ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Speckurss ietvers pamatzināšanas par tīmekļa vietņu izveidi, kas palīdzēs kursantiem atrast savu pirmo (vai vienu no pirmajiem) darbiem.

Kāpēc ASP .NET? Veidot tīmekļa vietnes ar ASP .NET ir vienkārši. Protams, ar JAVA visu var izdarīt daudz spējīgāks, taču tas būs arī daudz sarežģītāk, jo būs jāizmanto daudz freimvorku, jāuzstāda tās un jāveic citas darbības. Programmā ASP .NET ir viss nepieciešamais, viss ir uzstādīts un darbojas uzreiz. Tas ir optimāls variants jauniesācējiem. Pie tam viņi gūs pieredzi ar C#, kurā var rakstīt ne tikai web, bet arī pielikumus, un tā ir samērā jaudīga un salīdzinoši ātra valoda. Tā kā visi speckursa komponenti ir no Microsoft, viņi lieliski savstarpēji darbojas.

Organizatorisks moments. Kursa norise tiek plānota uz ziemas brīvlaiku no 26.decembra līdz 6.janvārim. Kursa ilgums 5-6 nodarbības. Vienas nodarbības ilgums apmēram 4 stundas bez sadalījuma lekcija un prakse viss notiks praksē. Kursa cena 28 lati. Kurss ir neilgs, tāpēc apmeklētība ir īpaši svarīga. Kursu apmeklētājiem, kas nebūs izlaiduši nevienu nodarbību, 6 no šiem 28 latiem tiks ieskaitīti samaksā par turpmāko apmācību Progmeistarā.

Tehniskais moments. Kodu priekš ASP .NET un ASP .NET MVC 3 rakstīsim programmēšanas valodā C#, pielietojot atbilstošās sistēmas, kā arī Visual Studio Web Developer un MS SQL Express server. Visas izmantojamās tehnoloģijas un programmu produkti tiek izplatīti bez maksas.

Obligātās prasības klausītājiem: vēlme mācīties, nevis pļāpāt tas, protams, ir obligāti; tālākās prasības ir ļoti vēlamas, taču to obligātums katrā gadījumā tiek noteikts individuāli:

1) objektu orientētā programmēšana, vismaz vispārīgs priekšstats (vienā vai citā veidā saruna par objektu orientēto programmēšanu, taču jo dziļāks ir iepriekšējais klausītāja priekšstats, jo labāk);

2) jebkura C veida valoda C/++, java, C#;

3) zināšanas par datubāzēm, vismaz SQL pamati;

4) HTML pamati.

Īss kursa saturs. Atcerēsimies HTML pamatus. Ievads C# un ASP .NET. Vienkāršu dinamisku tīmekļa vietņu izveide. Datubāze. Datubāzes pievienošana tīmekļa vietnei. ASP .NET un javascript savstarpēja darbība. ASP .NET MVC 3 cita pieeja tīmekļa vietņu izveidei (kā nākamais solis). ASP .NET MVC 3 un javascript savstarpējā darbība. Silverlight kā fleša analogs.

 

 

Pulciņš Olimpiāžu informātika iesācējiem

atjauno darbu šajā mācību gadā. Tāpat kā pagājušajā gadā, nodarbības ir orientētas uz sagatavošanu dalībai dažādu līmeņu informātikas olimpiādēs. Uzmanības centrā dažādu algoritmu, uzdevumu risināšanas metožu un algoritmu uzbūves izpēte. Minimālās prasības dalībniekiem: programmēšanas iemaņas jebkurā algoritmu valodā, nosliece uz sportisko programmēšanu. Pulciņa nodarbības tiek plānotas vienu reizi nedēļā; šajā semestrī pirmdienās.

Pirmā nodarbība: 2011.gada 31.oktobrī plkst. 17.00.