Kursu Darbs

kursi@progmeistars.lv

#78 2017. gada 28.novembris

Pulkveža Brieža 6-1,

tel. 26428902, 67336035, www.progmeistars.lv 


Iestāšanas  kursos.

Bez pārrunām tiek uzņemti: lietišķajās nodaļās skolēni sākot ar 5.klasi; programmēšanas sākuma un pamatnodaļās olimpiāžu godalgu ieguvēji un skolēni ar teicamām atzīmēm matemātikā (tas, kurš vēlas iestāties, uzrāda administrācijai diplomu vai liecību); programmēšanas sākuma un pamatnodaļās citu nodaļu audzēkņi, kas saņēma pasniedzēju rekomendācijas.

            Citi skolēni tiek uzņemti pēc pārrunu vai iepazīšanās programmēšanas nodarbību rezultātiem Vairākas tādas nodarbības notiek visu gadu laikā. Ir jāapmeklē viena no tām. Vienkārši sekojiet reklāmai mūsu mājas lapā. Uz šādām nodarbībām vienmēr ir iepriekš jāpierakstās. Lai to izdarītu, ir jāgriežas pie kursu administrācijas. Tālr.67336035, 26428902, 28605451.

Jauno kursantu pieņemšana uz semestri 2018. gads janvāris - maijs notiek līdz 8. janvārim ieskaitot.

 

 

Ko mums gatavo Latvijas informātikas olimpiādes jaunā sezona.

S.Meļņiks

Olimpiādes posmu rīkošanas termiņi praktiski nav mainījušies: LIO rajona posms notiks 2018.gada 16.janvārī, republikas posms 2018.gada 1.-2.martā. Kā parasti decembra sākumā tiks paziņots iesildīšanās posms (arī skolas posms tajās skolās, kur tas tiek rīkots). Pie tam iesildīšanās posmā ir iespējama pašreģistrācija pat ja skolā šis posms netiek rīkots, tad varēs reģistrēties patstāvīgi un parisināt uzdevumus individuāli. Lai to izdarītu, uzmanīgi sekojiet ziņām oficiālajā LIO mājas lapā http://www.lio.lv

Kādi jauninājumi mūs sagaida? Kā parasti, jauna olimpiādes galvaspilsēta republikas posms notiks Valmierā. Var uzskatīt, ka pāreja uz olimpiādes rīkošanas vidi CMS ir notikusi, lai gan attīstība šajā daļā, protams, notiek. Vēl viens svarīgs jauninājums jaunu pieļaujamo programmēšanas valodu parādīšanās. Visdrīzāk, ka jau esošajām C/C++, Pascal un Java fakultatīvi pievienosies Python un Go. Fakultatīvi nozīmē, ka organizatori negarantē, ka programmas, kas ir sarakstītas šajās valodās, iekļausies tehniskajos ierobežojumos, proti, netiek garantēts, ka, izmantojot fakultatīvās valodas, izdosies iegūt 100% ballu. Lielākā mērā tas, protams, attiecas uz Python (interpretējamās programmas izpildās manāmi lēnāk nekā kompilējamās), bet, tomēr, jaunas iespējas parādās.

Visiem, kas ir ieinteresēti piedalīties LIO, es ļoti iesaku:

-        uzmanīgi sekot ziņām oficiālajā LIO mājas lapā - http://www.lio.lv/ un  

-        piedalīties iesildīšanās posmos, vismaz, lai paskatītos uz olimpiādes norises vidi un ieviestajiem jauninājumiem.

Nu, un parastās piezīmes. Nepalaidiet garām reģistrācijas brīdi visa nepieciešamā informācija parādās oficiālajā olimpiādes mājas lapā. Savlaicīgi kontaktējiet ar informātikas skolotāju savā skolā lai nejauši nepazustu. Ņemiet vērā, ka, atbilstoši nolikumam, rajona posmā ir tiesības piedalīties ne tikai skolēniem, kas uzrādīja labus rezultātus skolas posmā, bet arī visiem tiem, kas parādīja pietiekošas programmēšanas iemaņas. Dalība skolas posmā nav obligāts nosacījums pielaidei LIO rajona posmam. Pilns teksts, kas satur olimpiādes organizēšanas noteikumus, ir atrodams te:

http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/olimp_kartiba/informatika_31.pdf

 

Panākumus jaunajā sezonā!

 

Saraksts.

Katram kursu audzēknim semestra beigās rakstiski tiek paziņots atgādinājums par APMAKSAS vai PIETEIKUMU iesniegšanas termiņu uz nākošo semestri. Zinot, ka ne visi kursu audzēkņi atnes uz mājām mūsu rakstiskos paziņojumus, mūsu interneta vietnē sāk mirgot informatīvs paziņojums par termiņu, kas pēc tam pāriet brīdinošā paziņojumā.  

Pēc iepriekš norādītā iesniegšanas termiņa ziņas no PIETEIKUMIEM tiek apkopotas, un tiek noskaidrots, cik katra semestra grupu var būt, kādas ir vairākuma mīļākās dienas. Pie tam, lai kursi strādātu bez zaudējumiem, vidējais kursu audzēkņu skaits grupās nedrīkst nolaisties zemāk par noteikto līmeni, proti, mēs nevaram izveidot daudz nelielu grupu. Semestru struktūra tiek noteikta tā, lai iekļautu maksimālu kursu audzēkņu skaitu mācību procesā. Un tā netiek mainīta, pat, ja parādās dažādu iemeslu dēļ nokavējušo kursu audzēkņu grupa.

Iesniegumu paraugos par mācību dienu un laiku, ko katram audzēknim ir jāiesniedz vai jānosūta administrācijai, ir īpaši izcelts, ka tikai vienas dienas norādījums un/vai stingrs nodarbību sākuma laika ierobežojums iesniegumā var kļūt par nepārvaramu šķērsli audzēkņa iekļaušanai sarakstā. Tāpēc, lūdzu, rakstiet precīzāk. Pie tam, norādiet, kura diena ir vislabākā, kura ne tik laba, kurš nodarbību sākuma laiks šajās dienās ir labākais, kurš pieļaujams, kuru speciālo kursu jūs visvairāk vēlētos noklausīties, kuru tikai pirmā neiespējamības gadījumā. Mēs vienmēr cenšamies sniegt vislabāko variantu, taču dažreiz nostrādā tikai rezerves variants.

Kursi ir ieinteresēti, lai pēc iespējas mazāk audzēkņu paliktu aiz borta. Ja nesanāk audzēkni iekļaut sarakstā, mēs zvanām un piedāvājam citu dienu, cita laika vai pat nodaļas variantus. Piekrist nav obligāti, bet obligāti ir jāiepazīstas ar sen publicētajiem kursu tiesībām un pienākumiem. Piemēram, šeit:

 

http://www.progmeistars.lv/index.php?lang=lv&act=testing

 

Noteikumos ir norādīts, ka administrācijai ir tiesības neiekļaut kursu audzēkni sarakstā, ja nav viņam nepieciešamā semestra grupas vai nav veikta pilna SAMAKSA vai nav PIETEIKUMA uz datumu, kuru kursi ir paziņojuši iepriekš. Tur ir arī akcentēts, ka kursiem nav pienākums paziņot individuāli kursu audzēknim viņa sarakstu. Dažreiz kursu audzēknis neatnāk uz pirmo nodarbību un uz jautājumu kāpēc tā atbild: Bet Jūs taču man nepaziņojāt. Pie tam motivācija bet pagājušajā semestrī paziņojāt. Jā, kad notiek saskaņošana, mēs zvanām. Ja mēs nepiezvanījām, tad visdrīzāk jūsu pieteikums ir apmierināts! Vienīgais, ko mēs jums lūgtu, nesāciet, savu jautājumu ar frāzi es samaksāju, bet bērna sarakstā nav. Jābūt maigākiem, saudzīgākiem, savādāk paliek kaut kā neomulīgi. Kursi stingri pilda savus pienākumus: gadījumā, ja nevar apmierināt iesniegumu, atmaksāt saskaņā ar IESNIEGUMU nomaksāto summu.

Cienījamie audzēkņi, vecāki, vecmāmiņas un vectētiņi. Īstenībā, lielākā daļa no jums ar sapratni attiecas pret šo sarežģīto un atbildīgo darbu saraksta sastādīšanu. Un mums tas ir patīkami. Bet, ja mums ir patīkami, tad mēs sastādām sarakstu tā, lai arī jums būtu patīkami.

Par apmaksu.

Tā kā izdevumi par apmācībām pieaug, kursi bija spiesti paaugstināt apmācību cenas. Tagad apmācību cena par visu semestri sākuma un lietišķajā nodaļās ir 82 eiro par semestri, bet tiem, kas turpina mācības šajās nodaļās 92 eiro.

Apmācību cena par visu semestri jaunpienākušajiem pamatnodaļā ir 139 eiro, bet tiem, kas turpina apmācības šajā nodaļā 152 eiro.

Vidēji cenas paaugstinājās apmēram par 11%. Bet dažas atlaides palika: ja no vienas ģimenes mācās vairāki bērni un maznodrošinātajiem. Ka vienmēr decembrī, visi kursanti saņems avansa rēķinu par nākamo semestri.

 

Augusts Ferdinands Mēbiuss

(17.11.1790 - 26.09.1868)

 

 

 

Augusts Ferdinands Mēbiuss piedzima 1790.gada 17.novembrī Saksijā. Viņa tēvs, deju pasniedzējs Šulpfortas ģimnāzijā, nomira, kad bērnam nebija vēl pat trīs gadi. Tāpēc visu sākotnējo audzināšanu viņam deva māte. No 1803. līdz 1809. gadam Augusts Ferdinands Mēbiuss mācījās ģimnāzijā-internetā Šulpfortā, pēc tam iestājās Leipcigas Universitātē. Pirmo pusgadu atbilstoši ģimenes ieteikumiem viņš mācījās tieslietas, bet pēc tam pieņēma galīgo lēmumu veltīt dzīvi matemātikai un astronomijai. Iespējams, ka šo izvēli ietekmēja universitātē pasniedzošais pazīstamais astronoms un matemātiķis K.Mollveide.

1813-1814.gados Mēbiuss Getingenes Universitātē apmeklēja viena visu laiku izcilākā matemātiķa K.Gausa astronomijas lekcijas. Nomācoties pie viņa 2 semestrus, Mēbius dodas tālāk uz Galles Universitāti. Tur viņš apmeklē pazīstama matemātiķa Johanna Pfaffas seminārus. Rezultātā Mēbiuss guva dziļās zināšanas abās zinātnēs.

1815.gadā Mēbiuss uzsāk darbu pie doktora disertācijas Par nekustīgo zvaigžņu pārklājumu ar planētām, kuru izcili aizstāv pēc gada. Iegūstot doktora grādu, Mēbiuss pēc sava skolotāja Mollveides protekcijas pāriet uz atbrīvojušos ekstraordinārā astronomijas katedras profesora amatu Leipcigā. 1816.gadā Augusts Mēbiuss uzsāk darbu kā novērotājs Pleisenburgas astronomijas observatorijā blakus Leipcigai. 1825.gadā pēc Mollveides nāves Mēbiuss iestājas ordinārā astronomijas profesora amatā. 1848.gadā Mēbiuss kļūst par Pleisenburgas astronomijas observatorijas direktoru. Augusts Ferdinands Mēbiuss nomira 1868.gada 26.septembrī Leipcigā.

Profesionālajā vidē Mēbiuss ir zināms kā liela pirmklasīgu darbu ģeometrijā (īpaši projektīvajā), skaitļu analīzē un teorijā skaita autors. Virkni iegūto principiāli jauno ģeometrisko rezultātu Mēbiuss izklāstīja savā galvenajā darbā Baricentriskie aprēķini (1827), kas izceļas ar matemātikas ideju oriģinalitāti, dziļumu un bagātību. Viņš kļuva par baricentriskā aprēķina analītiskās ģeometrijas daļas pamatlicēju,

Mēbiusa Lapu (citi nosaukumi lenta un gredzens) atklāja Mēbiuss un neatkarīgi no viņa vācu matemātiķis Johans Benedikts Listings 1858.gadā. Mēbiusa lentas modeli var viegli uztaisīt: tam ir jāpaņem pietiekami gara papīra strēmelīte un jāsalīmē pretējie strēmelītes gali, iepriekš vienu no tiem pagriežot.

 

 

 

Mēbiusa lenta ir vienkārša divdimensiju vienpusēja virsma ar vienu malu.

Interesanti ir Mēbiusa lentas pārgriešanas rezultāti. Pamēģiniet pārgriezt to gareniski pa vidējo līniju, rezultātā sanāks gredzens ar divkāršu pusapgriezienu. Šādu gredzenu sauc Afgāņu lenta un tā jau ir divpusēja virsma ar divām malām. Bet, ja Mēbiusa lentu pārgriezt gar malu, atkāpjoties par 1/3 no tās platuma, tad rezultātā sanāks divi dažāda izmēra gredzeni: mazākais Mēbiusa gredzens (vienpusēja virsma) un lielākais Afgāņu lenta (divpusēja virsma). Šie gredzeni ir sakabināti cits ar citu.

Skaitļu teorijā Mēbiusa vārdā ir nosaukta Mēbiusa virkne, Mēbiusa funkcija un Mēbiusa apvērsuma formulas. Par godu Augustam Ferdinandam Mēbiusam Leipcigā tika nosaukta iela un laukums, kā arī asteroīds 28516 (Möbius) un Mēbiusa krāteris uz Mēness.

Mēbiusa lenta tiek izmantota daudzos izgudrojumos. Abrazīvās siksnas instrumentu uzasināšanai, krāsojošās lentas drukājošām ierīcēm, siksnu piedziņas, lentas konveijera joslas tiek izgatavotas Mēbiusa lentas veidā, kas ļauj šo mehānismu daļām strādāt ilgāk, jo visa lentas virsma novietojas vienmērīgi.

Bez tam, zīme Mēbiusa lenta tiek izmantota dažādās tirdzniecības markās un logotipos. Vispazīstamākais no tiem starptautisks otrreizējās pārstrādes simbols. To norāda uz preču iepakojumiem, kas ir vai nu turpmāk pārstrādājami, vai izgatavoti no pārstrādātajiem resursiem.

Mēbiusa lenta un tās īpašības ir daudzu mākslinieku, rakstnieku, skulptoru un kinematogrāfu radošo darbu pamatā. Vispazīstamākais mākslinieks, kas izmantoja lentu un tās īpašības tādos savos darbos kā Mēbiusa lenta II (sarkanās skudras), Jātnieki un Mezgli Moriss Kornēlijs Ešers.