Piekrišana personas datu apstrādei  (turpmāk Piekrišana)

             

Personas datu subjekts -  skolēns, kas iestājas kursos

 

Likumīgais Personas datu subjekta pārstāvis

 

Pārzinis SIA”Progmeistars” reģ. Nr 40003493754, Rīga, Pulkvieža Brieža iela 6-1, www.progmeistars.lv,     kursi@progmeistars.lv,   tālr. 67336035, 26428902, 28605451

kas darbojas saskaņā ar “Fizisko personu datu aizsardzības likumu”  (turpmāk – Likums)

 

Es, likumīgais Personas datu subjekta pārstāvis, reģistrējot Personas datu subjektu   piekrītu manu un Personas datu subjekta personas datu apstrādei, ko veic Pārzinis, izmantojot automatizācijas līdzekļus vai bez šādu līdzekļu izmantošanas, ar mērķi: 

 

  1. piešķirt kursantam identifikatoru;
  2. veikt individuālu ziņu uzskaiti par tekošo un noklausītajiem semestriem un apmaksu; uzglabāt šīs uzskaites datus arhīvā;  
  3. izveidot pārvaldes lēmumus.

 

Es piešķiru Pārzinim tiesības veikt šādas darbības (operācijas) ar personas datiem: sistematizācija, uzkrāšana, uzglabāšana (elektroniskā veidā un uz papīra nesēja), precizēšana (atjaunošana, mainīšana), depersonalizācija, iznīcināšana, izmantošana priekš darbībām, minētam  šis Piekrišanas 1., 2., 3. punktos, pārraidīšana un izpaušana trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai ar manu atļauju.

 

Es paturu sev tiesības piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus.

 

Mani personas dati, attiecībā uz kuriem tiek piešķirta Piekrišana, ietver: uzvārdu, vārdu, kontakttālruņus, kontakta e-pastu adreses. Personas datu subjekta personas dati, attiecībā uz kuriem tiek piešķirta šī Piekrišana, ietver: uzvārdu, vārdu, personas koda pirmas sešas ciparus,  kuranta identifikatoru, kontakttālruņus, informāciju par izglītību (izglītības iestādes nosaukumu, ziņas par klasi vai kursu),  dzīvesvietas rajonu,  ziņas par nodarbību apmaksu, ziņas par tekošo un noklausītiem semestriem, ziņas par drošības tehnikas noteikumu iziešanu.      

 

Šī Piekrišana ir spēkā kopš piešķiršanas brīža un beidzas pēc mana rakstiska iesnieguma (atsaukuma). Piekrišana var tikt atsaukta ar nosacījumu, ka pārzinim tiks nosūtīts elektronisks vai rakstisks paziņojums ne mazāk kā 30 dienas līdz paredzamajam datumam, kad Pārzinis beigs izmantot datus. Pie tam Pārzinis glabā dažus personas datus obligātu Latvijas Republikas likumdošanā noteiktu dokumentu glabāšanas termiņa laiku.

 

Es, likumīgais Personas datu subjekta pārstāvis, apliecinu savu rīcībspēju, kā arī to, ka, dodot šādu Piekrišanu, es rīkojos pēc paša gribas un Personas datu subjekta interesēs.