par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
reflektantiem > uzņemšanas noteikumi >
     

Kāpēc vajag mācīties mūsu kursos!


      Par apmācību par VIENU SEMESTRI programmēšanas sākumnodaļā jāmaksā:
šīs nodaļas iesācējiem 134 eiro
mācību turpinošiem 148 eiro
     Par apmācību par VIENU SEMESTRI lietišķā nodaļā jāmaksā:
šīs nodaļas iesācējiem 134 eiro
mācību turpinošiem 148 eiro
     Par apmācību par VIENU SEMESTRI programmēšanas pamatnodaļā jāmaksā:
šīs nodaļas iesācējiem 208 eiro
mācību turpinošiem 236 eiro

     .

     Lai iestāties kursos
, pirmkārt, Jums vajadzētu piereģistrēties pa internētu šeit . Jums piezvanīs. Lai saņemt konsultāciju var piezvanīt vai pa telefoniem 67336035, 26428902, 28605451.
     Bez pārrunām tiek pieņemti skolēni uz lietišķo nodaļu.
     Bez pārrunām tiek pieņemti skolēni ar labam atzīmēm matemātikā.
     Bez pārrunām tiek pieņemti citu nodaļu kursanti, kuriem ir mūsu pasniedzēju rekomendācijas.
     Pēc pārrunas vai atklātas stundas rezultātiem tiek pieņemti pārējie skolēni.

     Lai pieteikties uz atklāto nodarbību vai pārrunām
jāzvana 67336035 vai 26428902 .
     Jāņem līdz pildspalva. Vajag zināt ( vismaz uz špikera):
      personas kods ;
      klase un skolas nosaukums ;
      kādu no vecāku telefonu un savu telefonu;
      rajonu, kurā bērns dzīvo faktiski ;
      kādu no vecāku e-pasta adresi un savu e-pasta adresi
      atzīmi matemātikā par pēdējo pabeigto semestrī .
     Nodarbība ilgst aptuveni 1 stunda 20 minūtes . Skolēni tiek iepazīstināti ar programmēšanas elementiem un risināt loģiskus uzdevumus .
      Pēc nodarbībās pasniedzējs dod padomus par to, kādā nodaļa bērnam labāk būtu mācīties no sākuma. Saruna var notikt arī pa telefonu.

      Kursu administrācija apņemas:
     
nodrošināt katram kursu audzēknim individuālu darba vietu uz nodarbību laiku;
      uzraudzīt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu;
      gadījumā, ja nav iespējams apmierināt PIETEIKUMU, atgriezt pēc šī PIETEIKUMA samaksāto summu;
      izsniegt apliecību par kursu audzēkņa apgūtajiem semestriem un nodarbību apmeklētību;
      mācību gada daļas beigās paziņot kursu interneta vietnē par saraksta uz nākošo mācību gada daļu publicēšanas datumu;
      publicēt sarakstu paredzētajos termiņos;
      publicēt kursu interneta vietnē saraksta izmaiņas, piemēram, skolas brīvlaikā.

     
      Kursu administrācija patur sev tiesības:
      patstāvīgi noteikt semestru kopumu, pēc kuriem tiks veikta apmācība kārtējā mācību gada daļā, un grupu skaitu pēc izvēlētajiem semestriem;
      neiekļaut sarakstā kursu audzēkni, ja nav viņam nepieciešamās semestra grupas;
      neiekļaut kursu audzēkni sarakstā, ja nav veikta pilna APMAKSA vai nav iesniegts PIETEIKUMS uz datumu, ko kursi ir paziņojuši iepriekš;
      veikt izmaiņas nodarbību sarakstā pirmās nedēļas laikā tekošā mācību gada sarakstam, ja tas nav pretrunā ar kursanta pieteikumu;
      nepaziņot kursu audzēknim viņa sarakstu individuāli;
      neatgriezt visu samaksāto summu vai jebkuru tās daļu, ja saraksts nav pretrunā ar kursu audzēkņa PIETEIKUMU vai kursu audzēknis ir bijis vismaz vienā nodarbībā.

     
      Ko vajag darīt, ja Jūs esat uzņemti datorkursos vai turpinājāt apmeklēt datorkursus.
Līdz 12. septembrim (rudens semestris) ieskaitot:

     1) Jums jāsamaksā par apmācību caur banku:
      SIA Progmeistars, konts LV31HABA0001408055255.
      ( ailē mērķis/detaļas obligāti jānorada: par kursanta vārds, uzvārds, personas kods apmācību datorkursos).

     Par apmācību par VIENU SEMESTRI programmēšanas sākumnodaļā jāmaksā:
iesācējiem 134 eiro
mācību turpinošiem 148 eiro
     Par apmācību par VIENU SEMESTRI lietišķā nodaļā jāmaksā:
iesācējiem 134 eiro
mācību turpinošiem 148eiro
     Par apmācību par VIENU SEMESTRI programmēšanas pamatnodaļā jāmaksā:
iesācējiem 208 eiro
mācību turpinošiem 236 eiro

     Atlaide par apmācību tiek piešķirts: maznodrošinātām ģimenēm; ja no vienas ģimenes kursos vienlaicīgi mācās vairāki bērni. Pie mums darbojas matemātikas grupas, kuros apmācība kursantiem ir bezmaksas.
     Apmaksai par kursiem nav attaisnoto izdevumu nodokļu statusa.
     
2) Jums vajag nosūtīt pieteikumu par vēlamu apmācības sarakstu uz kursi@progmeistars.lv. vai progmeistarssia@gmail.com Pieteikuma paraugi izlikti šīs nodaļas zemāk. Noteikti izlasiet tos.

      Pēc katra semestra visas grupas sadalās un saraksts tiek sastādīts no jauna, tāpēc pieteikumā vēlreiz jāuzskaita visi iespējamie varianti. Protams, viens no variantiem varētu būt jūsu grupas diena un laiks tekošā semestrī
     Katras nodaļas darbības režīms arī ir nopublicēts zemāk . Pieteikumā lūdzam norādīt, kāda studiju forma Jums ir pieņemama: tikai kursu telpās vai tikai attālināti, vai arī tam nav nozīmes. Pamatnodala strādā tikai kursu telpās!
     Lūdzu, norādiet, kuri dienas un NODARBĪBAS SĀKUMA laika varianti Jums ir piemērotākie (vēlams 2-3), kuri ir pieņemami, kurus var pieļaut kā pēdējo līdzekli.
     
     3) Sadaļā "Saraksts", nopublicēts nākamā saraksta publicēšanas datums. Katram kursantam pašam vajag atrast sevi grafikā.
     
     Programmēšanas pamatnodaļas darba režīms.
Vienas nodarbības ilgums ir 3 stundas: 1 stunda - lekcija, 2 stundas - prakse.
     No rudens līdz pavasarim nodarbības notiek 1 reizi nedēļā. Darba dienās standarts nodarbību sākums - 17.30, retāk – 16.30, 17.00, vēl retāk -18.00. Brīvdienās – visa dienas garumā (pirmās grupas sakums - 9.00, pēdējās grupas sākums - 16.00).
     Jūnijā - augustā mācās tie, kuri kārtoja iestājpārbaudījumus maijā. Pārējiem kursantiem (t.i. tiem, kas turpina) apmācība vasaras sezonā nav obligāta. Nodarbības notiek katru darba dienu trīs nedēļu laikā (pirmās grupas sākums - 9.00, pēdējās grupas sakums - 14.00).

      Programmēšanas sākumnodaļas un lietišķas nodaļas darba režīms.
Vienas nodarbības ilgums ir 1,5 stundas. Ceturtajā un piektajā semestrī katra nodarbība dalās 2 daļās: pusstunda- lekcija un stunda- prakse.
      No rudens līdz pavasarim nodarbības notiek 1 reizi nedēļā. Darba dienās standarts nodarbību sākums -16.00, 16.30, 17.00, retāk – 17.30, vēl retāk -15.30. Brīvdienās – visas dienas garumā (pirmās grupas sakums - 9.00, pēdējās grupas sākums – 16.30).
     Jūnijā - augustā mācās tie, kuri kārtoja iestājpārbaudījumus maijā. Pārējiem kursantiem (t.i. tiem, kas turpina) apmācība vasaras sezonā nav obligāta. Nodarbības notiek katru darba dienu trīs nedēļu laikā (pirmās grupas sākums - 9.00, pēdējās grupas sakums - 15.00).
     
     Pieteikumu piemēri uz jūniju- augustu.
     1 nedēļa sākas 1. jūnijā

     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345. Vienalga
     Kursu komentārs. Priekš kursiem tas ir ideāls variants.
     
     Jānis Bērziņš, p.k. ______-_____
     Labāk kursi telpās, taču var arī attālināti.
     Vislabāk no 1. nedēļas līdz 3.nedēļai ( nevēlāk par 12.30, labāk 12.00). Galējas nepieciešamības gadījumā, 4.nedēļa. 4.nedēļā tikai 12.00. Labi no 8. lidz 10.nedēļai
     
     Kursu komentārs. Kursi var iedot tikai trīs pēc kārtas sekojošas no norādītajām nedēļām. Gandrīz vienmēr izdodas iedot vislabāko vai labāko variantu, bet var “nostrādāt” arī sliktākais variants. “Labāk 12.00” nenozīmē, ka nedrīkst iedot arī 10.00 vai 12.30, bet 4.nedēļā var piedāvāt tikai 12.00.

     
     Jānis Bērziņš, p.k. ______-_____
     Tikai attālināti
     Vislabāk no 5.nedēļas līdz 7.nedēļai (labāk 12.00). Labi 8. un 9.nedēļa. Galējas nepieciešamības gadījumā, 4.nedēļa.
     Man ir vajadzīgs speciālais kurss C/Data. Ja nesanāk, tad Java.
     Kursu komentārs. Kursi var iedot tikai trīs pēc kārtas sekojošas no norādītajām nedēļām. Gandrīz vienmēr izdodas iedot vislabāko vai labāko variantu, bet var “nostrādāt” arī sliktākais variants. “Labāk 12.00” nenozīmē, ka nedrīkst iedot citu laiku.Ja norādītajās nedēļās ir Java, bet ne C/Data, tad saskaņojam prioritātes

     
     Jānis Bērziņš, p.k. ______-_____
     Var kursu telpās, var arī attālināti
     No 6. līdz 8.nedēļai jebkurā laikā.
     Kursu komentārs. Tā mēdz notikt, ja cilvēks ir ļoti aizņemts vai brauc prom. Tomēr ne vienmēr tādas vēlmes var apmierināt.
     
     Jānis Bērziņš, p.k. ______-_____
     Tikai kusu telpās.
     No 10. līdz 12.nedēļai 11.00.
     Kursu komentārs. Tā mēdz gadīties, ja cilvēks ir ļoti- ļoti aizņemts vai ļoti- ļoti aizbrauc. Tādu pieteikumu apmierināt izdodas ļoti-ļoti reti.
     
     
     Pieteikumu piemēri uz septembri- janvāri vai janvāri- maiju
     
Nevar vienkārši norādīt “kā pagājušajā semestrī”. Visas grupas tiks organizētas no jauna.Vienmēr norādiet vairākus variantus.
     
     Jānis Bērziņš, p.k. ______-_____
     Vienalga.
     Kursu komentārs. Priekš kursiem tas ir ideāls variants.
     
     
     Jānis Bērziņš, p.k. ______-_____
     Vislabāk otrdienās, nodarbības sākums –pēc 16.30, bet nevēlāk par 17.30, labāk 17.30. Labi sestdienās, sākums pēc 12.00. Galējas nepieciešamības gadījumā, trešdiena. Trešdien tikai 17.30.
     Kursu komentārs. Kursi var iedot tikai vienu no norādītajām dienām. Gandrīz vienmēr izdodas iedot vislabāko vai labāko variantu, bet var “nostrādāt” arī sliktākais variants. “Labāk 17.30” nenozīmē, ka drīkst iedot arī 16.30 vai 17.00, bet trešdien 16.30 un 17.00 piedāvāt nevar.
     
     Jānis Bērziņš, p.k. ______-_____
     Vislabāk otrdienās , 17.30 vai 18.00. Labi sestdienās (bet sākums ne vēlāk kā 10.00). Galējas nepieciešamības gadījumā, trešdiena. Trešdien tikai 17.30.
      Man ir vajadzīgs speciālais kurss C/Data. Ja nesanāk, tad Java.
     
Kursu komentārs. Kursi var iedot tikai vienu no norādītajām dienām. Gandrīz vienmēr izdodas iedot vislabāko vai labāko variantu, bet var “nostrādāt” arī sliktākais variants. Speckursi sākas biežāk plkst. 17.30. Ja norādītajās dienās ir Java, bet ne C/Data, tad saskaņojam prioritātes

     
     Jānis Bērziņš, p.k. ______-_____
     Sestdiena jebkurā laikā.
     Kursu komentārs. Tā mēdz notikt, ja cilvēks ir ļoti aizņemts. Tomēr ne vienmēr tādas vēlmes var apmierināt.
     
     Jānis Bērziņš, p.k. ______-_____
     Ceturtdien 17.30
     Kursu komentārs. Tā mēdz gadīties, ja cilvēks ir ļoti- ļoti aizņemts. Tādu pieteikumu apmierināt izdodas

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.