par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
kursu struktūra > elites grupas >
     2006.gada janvārī darbu sāk kārtējā elites grupa. Mācību programmas autors, A.Kronvalda prēmijas laureāts – S.Meļņiks. Tiesības iestāties šajā grupā ir 8. – 10.klašu skolēniem, kas jau ir mūsu kursanti, kā arī iesācējiem. Mācības paredzētas 7 semestriem, neatkarīgi no tā, cik semestrus kursants jau apguvis: no 2006.gada janvāra līdz 2008.gada maijam. Mācību gada laikā nodarbības notiek vienu reizi nedēļā ārpus mācību laika. Vasaras semestri (4 nedēļas, katru darba dienu) – obligāti. Elites grupas kursantiem mācību maksa – 65 lati semestrī. Paredzētas dažādas atlaides, tajā skaitā atlaides maznodrošinātajiem.
     Elites grupas programma virzīta, pirmkārt, uz efektīvu algoritmu un attiecīgu matemātikas nodaļu mācīšanu. Konkrēti tiek apgūtas:
     
     · Efektīvo algoritmu uzbūves metodes.
     · Kombinatorikas algoritmi.
     · Ievads matemātiskajā loģikā. Ievads informācijas un kodēšanas teorijā. Kriptogrāfija un kriptogrāfisko protokolu matemātiskie pamāti. Varbūtiskie algoritmi, gadījuma skaitļa ģeneratora konstruēšana.
     · Grafu teorijas algoritmiskie uzdevumi. Plūsmas tiklos. Lineāra programmēšana un simplekss metode. Transporta uzdevums.
     · Skaitliskās ģeometrijas algoritmi.
     · Modelēšana bioloģijā. Skaitliskas bioloģijas elementi, rindkopu algoritmi.
     · Ievads skaitliska lineāra algebrā. Lineāro sistēmu risināšanas skaitliskas metodes.
     
      Pateicoties pamatīgai sagatavošanai, elites grupas absolventi sekmīgi mācās vai ir pabeiguši prestižas augstskolas Latvijā, Krievijā, ASV, Kanādā. Lielākā daļa no viņiem izvēlējušies programmēšanas specialitāti, bet ir arī fiziķi, matemātiķi, ekonomisti, finansisti ... Viņi strādā par projektu vadītājiem solīdās firmās, ir ne tikai Latvijas universitātes doktoranti, bet arī pasaules slavenāko universitāšu (MVU, MIT, CalTech, Stenfordas, Telavivas) doktoranti.
     Elites grupas audzēkņi daudzkārt izcīnījuši medaļas dažāda līmeņa olimpiādēs, pārstāvējuši Latvijas izlasi starptautiskajās informātikas olimpiādēs. Pēdējo sešu gadu laikā viņi Latvijas valsts olimpiādē LIO saņēmuši 6 zelta, 4 sudraba, 8 bronzas medaļas un 11 atzinības rakstus, bet starptautiskajā olimpiādē IOI – 1 zelta, 6 sudraba un 6 bronzas medaļas.
     Kursanti un iesācēji iestāsies dažādās plūsmās: novembrī-decembrī iestāsies mūsu kursanti, bet janvārī – skolēni, kuri vēl nemācās pie mums.
     Daļa kursantu tiks uzņemti konkursa kārtībā, bet daļa – ņemot vērā mācību rezultātus kursos. Šis princips tiks ievērots arī turpmāk, jo elites grupu veidošanas prakse tiks turpināta. Tāpēc iesākam visiem, kuri plāno mācīties elitāra grupā iestaties kursos cik vien ir iespējams agrāk.
     
      Kursantu iestāšanās kārtība elites grupā.
     
     21.11.2005. novembrī mūsu mājas lapā nodaļā „sacensības > konkursi” tiks publicēti 1.kārtas 12 uzdevumi un speciāla atbilžu FORMA. Uzdevumus un FORMU varēs saņemt arī kursos. Reflektants nodod kursu administrācijai uz papīra lapas FORMĀ ierakstītas atbildes ne vēlāk par 30.11.2005. Reflektantam būs jāparakstās, ka viņš ir ievērojis visus noteikumus.
     Par katru pareizi atrisinātu uzdevumu tiek skaitīti punkti. Par katru nepareizi atrisinātu uzdevumu tiek skaitīti soda punkti. Par neatrisinātu uzdevumu soda punkti netiek skaitīti.
     Daļa kursantu tiks uzņemti konkursa kārtībā, bet daļa - ņemot vērā mācību rezultātus kursos. Taču visiem ir jānodod 1.kārtas darbi.
     Kursantu saraksts, kuri tiks pielaisti 2.kārtai, tiks publicēts nevēlāk kā 06.12.2005. Otrā kārta notiks klātienē, nevēlāk kā 09.12.2005. no 11:00 līdz 15:00 Pulkveža Brieža ielā 6-1. Rezultāti būs zināmi decembrī.
     
      1.kārtas darbu izpildes noteikumi.
     
     1. FORMĀ noteikti jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, pilsēta, tālrunis.
     2. Uzdevums jārisina ne ilgāk par divām stundām, nesadalot risināšanas procesu pa daļām.
     3. Drīkst izmantot tikai papīru, rakstāmpiederumus, cirkuli, lineālu.
     4. Neizmantot jebkādus citus palīglīdzekļus, konkrēti: kalkulatoru, izziņas materiālus, literatūru, personīgos pierakstus, internetu, datoru.
     5. Neapspriest uzdevumus ar kādu.
     6. Atbildes ierakstīt FORMĀ.
     7. FORMĀ parakstīt saistības par darba izpildes noteikumu ievērošanu.
     

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.