par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
kursu struktūra > lietišķa nodaļa
(5.-12.klases) >
     Uz šo nodaļu tiek pieņemti, skolnieki, sākot ar 4. klasi. Nodaļa ir 3 virzieni: kvalificēta datora izmantošana, saitu radīšana un foto un videofailu apstrāde.
     


      Par apmācību pirmā semestra grupās tagad jāmaksā 134 eiro. Par apmācību pārējos semestros –148 eiro. Darbojas atlaižu (dažreiz līdz 50%) sistēma. Vienas nodarbības ilgums ir 1,5 stundasNo rudens līdz pavasarim nodarbības notiek 1 reizi nedēļā. Darba dienās grupas darbu sāk no plkst.15.30 līdz 17.30, brīvdienās – visas dienas garumā (pirmās grupas sakums - 9.00, pēdējās grupas sākums – 17.30). Vienā semestrī ir 15 nodarbības.
      Jūnijā- augustā mācās tikai «brīvprātīgie». Nodarbības notiek katru darba dienu trīs nedēļu laikā (pirmās grupas sākums - 9.00, pēdējās grupas sakums - 14.00).
      Sekmīgas mācības ir pamats ieskaitīšanai uz sākumnodaļu vai pamatnodaļu bez iestāju pārrunām.
     Uz šo nodaļu tiek pieņemti skolnieki sākot ar 5 klasi. Nodaļā ir 2
     virzieni: datora kvalificēta izmantošana un saitu izveide.
     
     Pirmā virziena saturs: mājas datora administrēšana
     
     Semestris A

     Datoru sastāvdaļas un to raksturojums. Darbs ar operētājsistēmu un tās konfigurāciju. Darbs ar failu sistēmu. Hypervisors, sistēma profili Windows . Failu un informāciju meklēšana. Teksta redaktori. Mākoņu tehnoloģijas. Failu arhivēšana un saspiešana. Aizsardzība un drošība, strādājot pie datora.
     Internets, tikli un to darbības principi.
     
     
      Otrā virziena saturs: mājas lapas izstrāde
     
     Semestris W1
     Internēta vēsture. HTML pielietojums. Dokumenta struktūra, galveni
     tagi, teksta loģiska sadalīšana. Teksta formatēšana. Attēlu
     ievietošana, saiknes, saraksti. Tabulas. Saistītas struktūras izveide
     starp vairākiem dokumentiem.
     
     Semestris W2
     HTML pamatu atkārtojums. Šablonu izveide. Imagemap. CSS: teksta
     īpašības, rāmīši, saikņu selektori un t.t.; klases un identifikatori,
     konteineri. Multimediju un Flash ievietošana. Freimi. Javascript:
     gatavu skriptu pielietojums.
     
     Semestris W3
     Valodas JavaScript pamati. Objektu īpašības un metodes, iebūvētie objekti. Notikumi. Formas. Formu vadošie elementi un programmvadības principi.
     
     Semestris W4
     CSS lietošanaJavaScript procedūras. Elementu attēlošanas kārtības vadība. Objektu pārvietojums pa uzdotajām trajektorijām. Animācija. Peldošie freimi.
     
     Semestris W5
     Lapaspusese sadalīšana ar DIV kontenera izmantošanu. jQuery pamati. Dokumenta gatavības apstrādātājs. HTML elementu radīšana un dzēšana ar jQuery komandam. Elementu izvēlē atkarība no pozīcijas. Komandu ķēdītes vadība. Atribūtu vērtību izvilkšana un labošana. Klašu papildināšana un dzēšana. Animācija un efekti. Savienojums jQuery ar citām bibliotēkām. Plug-in jēdzens. Viziuāli komponenti un jQuery UI Plug-in efekti. Plug-in apskats, lai radītu uzpeldošas izvēlnes un galerijas.
     Apmācības procesā kursantiem piedāvāts patstāvīgi azstrādāt saitu par patvaļīgu tēmu.
     
     SemestrisW6
     Bibliotēka jQueryUI, spraudņi un logrīki, kas tiek izstrādāti uz tās pamata. Spraudņi, kuri tiek izmantoti mājaslapas izveidē:
     - jQuery-gallery (attēlu galerija)
     - jQuery-Slideshow (automātiska attēlu maiņas organizēšana)
     - jQuery-zoom (attēlu izmēra noteikšana)
     - jQuery-Tagcloud (tagu mākoņu izveide)
     Izpildot praktiskos uzdevumus, studenti/apmācāmie turpina izstrādāt mācību mājaslapu, kas tika uzsākta WEB5 semsetrī.
     
      Treša virziena saturs: foto un videofailu apstrāde.
     
     Semestris M1
     Ievads multimediju tehnoloģijā. Foto montāža, foto korekcija, baneru un logotipi izstrāde. Kompozīcijas pamati. Gif-animation izstrāde.
     
     Semestris M2
     Video montāža video filtru izmantošana. Audio celiņu savilkšana. Titru un subtitru apstrāde fona izveidošanas tehnoloģija (Chroma-key). Specefektu izmantošana.

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.