par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
Trivium >
     Trivium (latīņu valodā - trīs ceļu sazarojums) - tā viduslaikos sauca trīs mācību priekšmetu kursu, kuru mācīja universitāšu sagatavošanas fakultātēs: gramatika, retorika, dialektika. Trivium’ā publice populārzinātniskus rakstus par trim citām tēmām: informātiku, fiziku un matemātiku. Pie tam žurnāls ir domāts trīs lasītāju pamatgrupām: skolniekiem, skolotājiem un studentiem.
     Aicinām lasītājus sūtīt mums rakstus, piezīmes un interesantus uzdevumus. Materiāli publicēšanai var būt latviešu, krievu, angļu vai vācu valodās.
2009, No 2
S.Meļņiks
Ievads informātikā un datoru pielietošanā. Praktikums. 2. daļa
2009, No 1
С.И.Мельник.
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 1. Седьмое издание, исправленное.
2008, No 2
С.И.Мельник.
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть5. Четвертое издание.
2008, No 1
С.И.Мельник.
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 1. Шестое издание, переработанное
2007, No 3
S.Meļņiks.
Ievads informātikā un datoru pielietošanā. Praktikums. 3. daļa. 3. izdevums
2007, No 2
С.И.Мельник.
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 2. Пятое издание
2007, No 1
С.И.Мельник.
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 3. Пятое издание
2006, No 2
С.И.Мельник.
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 2. Четвертое издание.
2006, No 1
С.И.Мельник.
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 3. Четвертое издание
2005, No 4
С.И.Мельник.
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 5. Третье издание
2005, No 3
С.И.Мельник.
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 3. Третье издание
2005, No 2
C.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 1. Четвертое издание.
2005, No 1
S.Meļņiks
Ievads informātikā un datoru pielietošanā. Praktikums. 3. daļa. 2. izdevums.
2004, No 3
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 2. Третье издание
2004, No 2
S.Meļņiks
Ievads informātikā un datoru pielietošanā. Praktikums. 1. daļa. 3. izdevums.
2004, No 1
В.В.Глухов
Комплексные числа и преобразования плоскости. Третье издание
2003, No 4
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 5. Второе издание
2003, No 3
S.Meļņiks
Ievads informātikā un datoru pielietošanā. Praktikums. 2. daļa. 2. izdevums.
2003, No 2
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 1. Третье издание.
2003, No 1
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 3. Второе издание
2002, No 2
Э.Назарова
Физика. Вопросы методики преподавания.
2002, No 1
S.Meļņiks
Ievads informātikā un datoru pielietošanā. Praktikums. 3. daļa.
2001, No 5
A. Kaņevskis, S. Meļņiks
Iestājkonkursa uzdevumi jauniešu datorkursiem “Progmeistars”.
2001, No 4
В.Глухов
Комплексные числа и преобразования плоскости. Второе издание.
2001, No 3
А.Каневский, С.Мельник
Задачи вступительных тестирований на компьютерные курсы "Progmeistars".
2001, No 2
S.Melnik
Practical work on programming. Memory allocation. Recursive and combinatorial algorithms.
2001, No 1
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 3. Второе издание.
2000, No 2
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 3.
2000, No 1
S.Meļņiks
Ievads informātikā un datoru pielietošanā. Praktikums. 2. daļa. 2. versija.
1999, No 5
В.Ю.Коротин
Алгоритмы в химии. Пособие для учеников 8-9 классов.
1999, No 4
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Упражнения по программированию.
1999, No 3
A. Pereca, V.Rutka
Špikeris darbam ar Windows un Outlook.
1999, No 2
S. Meļņiks
Iestājkonkursa uzdevumi Jauniešu datorkursiem “Fortek”.
1999, No 1
A.Перец
Шпаргалка для работы в Word.
1998, No 5
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 2. Версия 2.
1998, No 4
A.Pereca
Špikeris darbam ar Word.
1998, No 3
A.Перец
Шпаргалка для работы в Excel.
1998, No 2
A. Pereca
Špikeris darbam ar Excel.
1998, No 1
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 5.
1997, No 4
A.Cibulis
Vai vari atrast kļūdu? Sofismi.
1997, No 3
S.Meļņiks
Ievads informātikā un datoru pielietošanā. Praktikums. 2. daļa.
1997, No 2
A.Kaņevskis, S.Meļņiks
Iestājkonkursa uzdevumi Jauniešu datorkursiem “Fortek”.
1997, No 1
S.Meļņiks
Ievads informātikā un datoru pielietošanā. Praktikums. 1. daļa.
1996, No 4
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 2.
1996, No 3
В.Глухов
Комплексные числа и преобразования плоскости.
1996, No 2
С.И.Мельник
Введение в информатику и применение ЭВМ. Практикум. Часть 1.
1996, No 1
Е.Назарова
Такое простое и такое загадочное понятие - температура.

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.