par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
kursu struktūra > programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases) >
     Šajā nodaļā tiek uzņemti skolēni sākot no astotās klases otrā semestra un tie, kuri mācās vidējās speciālās izglītības mācību iestādēs. Bez pārrunām tiek pieņemti olimpiāžu godalgas ieguvēji un skolēni ar labām atzīmēm matemātikā. Reflektants uzrāda administrācijai diplomu vai liecība. Bez pārrunām tiek pieņemti citu nodaļu kursanti, kuriem ir mūsu pasniedzēju rekomendācijas. Pēc pārrunas rezultātiem tiek pieņemti pārejie skolēni.
      Lai Jūs pielaistu pie pārrunam , Jums vajadzētu piereģistrēties caur internetu vai pa telefoniem 28605451, 26428902.
     Ja uzņemtais skolēns jau prot programmēt Go valodā, tad viņš var par to informēt pie reģistrācijas, un pēc pārrunām viņu var pieņemt uzreiz uz otro semestri.
     


      Par apmācību programmēšanas pirmā semestra grupās tagad jāmaksā 208 еiro . Par apmācību pārējos semestros – 236 eiro. Darbojas atlaižu (dažreiz līdz 50%) sistēma.
     Vienas nodarbības ilgums ir 3 stundas: 1 stunda - lekcija, 2 stundas - prakse.
      No rudens līdz pavasarim nodarbības notiek 1 reizi nedēļā. Darba dienās standarts nodarbību sākums - 17.30, retāk – 16.30, 17.00, vēl retāk -18.00. Brīvdienās – visa dienas garumā (pirmās grupas sakums - 9.00, pēdējās grupas sākums - 16.00).
      Jūnijā - augustā mācās tie, kuri kārtoja iestājpārbaudījumus maijā. Pārējiem kursantiem (t.i. tiem, kas turpina) apmācība vasaras sezonā nav obligāta. Nodarbības notiek katru darba dienu trīs nedēļu laikā (pirmās grupas sākums - 9.00, pēdējās grupas sakums - 14.00).
      Apmācības mērķis šajā nodaļā- apmācīt skolēnus ar vispārējām programmēšanas metodēm, algoritmu konstruēšanas un analīzes metodēm. Kursantiem tiek piedāvāta iespēja augstākajā līmenī apgūt populāro programmētāja profesiju pēc rūpīgi izstrādātas apmācības programmas. Nav iespējams apgūt programmēšanu bez prasmes izanalizēt uzdevumu, atrast savstarpēju sakarību starp dažādiem nosacījumiem, noteikt procesu likumsakarības, aprakstītās uzdevumā. Vispirms mēs skolēniem attīstām šīs vērtības, apmācām ar optimāliem veidiem (algoritmiem) uzdevumu atrisināšanai, kad vajadzīga vairākkārtēja kādu operāciju atkārtošana. (Saprotams, ka viss augstākminētais paaugstina domāšanas kultūru. Iespējams, tāpēc kursos mācās ievērojams skaits skolēnu, kuri negrasās kļūt par profesionāliem programmētājiem.) Apmācības ilgums 5 un vairāk semestri, t.i. 2-4 gadi. Obligāto kursu sastāda 5-6 semestri, pēc tam seko specsemestri. No apgūto specsemestru skaita ir atkarīgs topošo speciālistu sagatavošanas līmenis, viņu konkurētspēja darba tirgū. Dažas firmas un bankas aicina darbā tieši mūsu absolventus.
     Mūsu absolventi iestājas Latvijas augstskolās (LU, RTU, TSI, SSE u.c.), Krievijā (Maskavas valsts universitātē, Sankt-Pēterburgas valsts universitātē u.c.), ASV (Masačusetas tehnoloģiskais institūts, Korneļa universitāte, Stenforda universitāte), Kanādā (Vaterlo universitātē, Toronto universitāte).
     Latvijas informātikas olimpiādēs mūsu vienmēr ir vieni no labākajiem. Mūsu audzēkņi ir vairākkārt pārstāvējuši Latviju starptautiskajās matemātikas un informātikas olimpiādēs. Daudzi no viņiem ir izcīnījuši medaļas.
     

     Pirms shēmas ir aprakstīti pamatsemestri, bet pēc shēmas - speckursi.

semestrssatursapraksts
I semIevadsFailu menedžeri. Tekstu redaktors.
Go-1Go programmas struktūra. Galvenās vadības struktūras un datu veidi. Funkcijas. Moduļi. Kopiena (Go).
II semGo-2Binārais bloks: loģika, veselie tipi, kopas.
Go-3Ieraksti un faili.
Lietojumprogrammas-1Darbs ar datu bazem. Ievads SQL.
III semProgrammēšanas tehnoloģija. Standarta situācijas programmēšanā. Programmēšanas stils. Testēšana.
Operāciju sistēma.

Go-4
Windows:. romandu rinda un bat-datne; utiliti; datņu sistēma - sistēmas tabulas. Unit DOS.
Darbs ar komandrindu, darbs ar failu sistēmu
IV semGo-5Go-apakšprogrammas (goroutines) un kanāli.
Go-6Grafikas programmēšana Go valodā
Analitiskās un skaitļošanas ģeometrijas elementi.Analitiskās un skaitļošanas ģeometrijas elementi.
Skaitļošanas metodes.Reālo skaitļu tipi. Skaitīšanas kļūda. Viendabīgie skaitīšanas algoritmi.
V semGo-6Norādes (adreses). Parametru nodošanas mehānismi. Vektoru tipu iekšējais attēlojums Go valodā
Go-7.Tipizētas norādes, lineāras datu struktūras. Packages.
Algoritmu konstruēšana. Rekursija. Sarežģītākas datu struktūras: binārā kaudze, meklēšanas koks.
VI semGo-8. Saskarnes. Polimorfisms - kā tas tiek darīts Go.
Algoritmu uzbūve-2. Datu struktūras, kas atbalsta kārtošanu: meklēšanas koks ar variantiem, sabalansētas struktūras - AVL-koks, skip- saraksts.
Go-9. Kļūdu un neparedzētu situāciju apstrāde Go programmā. Dokumentēšana. Moduļa testēšana.


semestrssatursaprakstsminimālās prasības
OOPDelphi, Object PascalObjekti Paskalā, objektu orientēta programmēšana, programmēšanas valoda Object Pascal un Delphi programmēšanas vide.Prasme programmēt Paskālā
C/UNIXProgrammēšanas valoda C, operāciju sistēma UNIXProgrammēšanas valoda C. Sistēmas programmēšana UNIX vidē.Prasme programmēt kādā no augsta līmeņa programmēšanas valodām
C/DataProgrammēšanas valoda C. Bitu datu plūsmu apstrāde.Programmēšanas valoda C. Programmēšanas valodas C izmantošana bitu datu plūsmu apstrādē. Datu saspiešana. Tekstu algoritmi.Prasme programmēt kādā no augsta līmeņa programmēšanas valodām
GoProgrammēšanas valoda Go. Serveru izstrāde, izmantojot Go valodu. Datu pārraides tīkla protokoli. Serveru izstrāde un to mijiedarbība ar tīmekļa vietnēm. Prasme programmēt kādā no augsta līmeņa programmēšanas valodām. Stabilas programmēšanas iemaņas.
JavaProgrammēšanas valoda JavaStarpmašīnu komunikācijas programmēšana.Iemaņas darba ar objektiem; visai ieteicams kādas programmēšanas valodas zināšanas ar C-līdzīgu sintaksi
ProgressRDBMS Progress. Banku sistēmu analīze unprogrammēšana Datu bāzu programmēšana un projektešana. Banku pielikumu izstrādāšanaStabilas programmēšanas iemaņas.
Prolog & LISPProgrammēšanas valodas LISP un PrologLoģiskā un funkcionālā programmēšana - alternatīvās pieejas.Prasme programmēt kādā no augsta līmeņa programmēšanas valodām
C++Programmēšanas valoda C++. Datu struktūru veidošana. Skaitļošanas ģeometrija un datorgrafika.C++ izmantošana datu struktūru veidošanā. Skaitļošanas ģeometrijas uzdevumi, mašīnas grafikas algoritmi.Iemaņas objektorientētajā programmēšanā. Minimālas iemaņas darbā ar valodu C vai kādā no programmēšanas valodām ar C-līdzīgu sintaksi
RubyProgrammēšanas valoda Ruby. Framework Ruby on Rails.Web lietojumprogrammu izstrade - servera daļa. Lietojumprogrammu integrācija ar web-serveri un DB serveri. Ruby on Rails kā koncēpcijas MVC(Model-View-Controller) lietošanas piemērs Iemaņas objektorientētajā programmēšanā. Minimālas iemaņas darbā ar valodu C vai kādā no programmēšanas valodām ar C-līdzīgu sintaksi
PythonProgrammēsana valoda Python. Grafi un algoritmi.Programmēšana Python valodā. Grāfu teorijas jēdzienu un algoritmu pielietojums programmēšanas uzdevumosObjektorientētā programmēšana. Zināšanas kādas programmēšanas valodas ar C-līdzīgu sintaksi ir derīgs.
Unity. C#Unity programmēšanas vide. C# programmēšanas valoda.Trīsdimensiju spēļu izstrādes instrumentārijs. Unity programmēšanas vide, 3D ainas konstruēšana. C# programmēšanas valoda. Stabilas programmēšanas iemaņas. Objektorientētā programmēšana. Minimālas iemaņas darbā ar jebkuru valodu ar C līdzīgu sintaksi.
FortranProgrammēšanas valoda Fortran. Skaitļošanas uzdevumu risināšana. Formālo modeļu konstruēšana.Programmēšanas valodas Fortran lietošana datorsimulācijā un optimālo risinājumu meklešanā.Stabilas programmēšanas iemaņas.

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.