par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
jaunumi >
2013. gads Apmaksa un pieteikumi. Janvāris-maijs.01.11.2012 00:00
     

Par pirmo semestri apmaksa ir pazemināta par 15%

Par apmācību programmēsanas sākumnodaļas un lietišķas nodaļas pirmā semestra grupās tagad jāmaksā 40Ls, bet par apmācību pārējos semestros – 48Ls. Par apmācību programmēsanas pamatnodaļas pirmā semestra grupās tagad jāmaksā 71Ls, bet par apmācību pārējos semestros – 84Ls. Ailē mērķis/detaļas obligāti jānorada: par kursanta vārds, uzvārds, personas kods apmācību datorkursos .
     Kursantiem, kuriem jāmācās programmēsanas pamatnodaļas speckursos, kā arī visiem reflektantiem, vajadzētu samaksāt par kursiem un iesniegt pieteikumu par apmācības dienu līdz 16.01. ieskaitot. Pārējiem kursantiem - līdz 17. 01. .
     Pierakstīties uz atklāto nodarbību var pa tel. 67336035 vai 26428902,
     Noformēt pieteikumu par apmācības dienu var pie kursu sekretāres vai pa e-mail kursi@progmeistars.lv

      Kursi atstāj aiz sevis tiesības:
     ja līdz 17.01. nebūs apmaksas un/vai pieteikuma, tad neiekļaut kursantu nodarbību sarakstā;
     galējas nepieciešamības gadījumā, mainīt sarakstu semestra pirmās nedēļas laikā, ja šīs izmaiņas nav pretrunā kursanta pieteikumam.

     

Pieteikumu piemēri uz septembri- janvāri vai janvāri- maiju


      Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345.
      Vienalga.
      Kursu komentārs. Priekš kursiem tas ir ideāls variants.
     
      Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345
      Vislabāk otrdienās (labāk 17.30). Labi sestdienās (bet sākums ne vēlāk kā 12.00). Galējas nepieciešamības gadījumā, trešdiena. Trešdien tikai 17.30. Man ir vajadzīgs speckurss C/Data. Ja nesanāk, tad LISP/Prolog.
      Kursu komentārs. Kursi var iedot tikai vienu no norādītajām dienām. Gandrīz vienmēr izdodas iedot vislabāko vai labāko variantu, bet var “nostrādāt” arī sliktākais variants. “Labāk 17.30” nenozīmē, ka nedrīkst iedot arī 16.30, bet trešdien 16.30 piedāvāt nevar. Speckursi sākas visbiežāk 17.30. Ja noradītas dienas ir LISP/Prolog bet neviss C/Data, tad saskaņosim prioritātes
     
      Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345.
      Sestdiena jebkurā laikā.
      Kursu komentārs. Tā mēdz notikt, ja cilvēks ir ļoti aizņemts. Tomēr ne vienmēr tādas vēlmes var apmierināt.
     
      Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345.
      Ceturtdien 17.30
      Kursu komentārs. Tā mēdz gadīties, ja cilvēks ir ļoti- ļoti aizņemts. Tādu pieteikumu apmierināt izdodas ļoti- ļoti reti.
avots: progmeistars

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.