par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
jaunumi >
2014. gada rudens. Apmaksa un pieteikums.26.07.2014 10:23
      Ko vajag darīt, ja Jūs esat uzņemti datorkursos. .
Līdz 10. septembrim:

     1) Jums jāsamaksā par apmācību caur banku:
      Swedbank, konts LV31HABA0001408055255
      ( ailē mērķis/detaļas obligāti jānorada: par kursanta vārds, uzvārds, personas kods apmācību datorkursos). Par apmācību programmēšanas sākumnodaļas un lietišķas nodaļas pirmā semestra grupās tagad jāmaksā 69 eiro , par apmācību programmēšanas pamatnodaļas pirmā semestra grupās tagad jāmaksā118 еiro . Par apmācību pārējos sākumnodaļas un lietišķas nodaļas semestros – 75 eiro , bet par apmācību pārējos programmēšanas pamatnodaļas semestros – 129 eiro .
     2) Jums vajag izdarīt pieteikumu par vēlamu apmācības laiku pie kursu administrācijas (P.Brieža 6, ar maksājuma kvīti) vai pa e-mail kursi@progmeistars.lv. Pieteikuma paraugi izlikti šīs nodaļas beigās.
     Uzrakstiet, kuras ir Jums vispiemērotākās nodarbību nedēļas(vasarā) un dienas (mācību gada laikā) kuras - pieņemamas, kuras var pieļaut galējas nepieciešamības gadījumā.
     
      Kursu administrācija apņemas:
     
· nodrošināt katram kursu audzēknim individuālu darba vietu uz nodarbību laiku;
     · uzraudzīt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu;
     · gadījumā, ja nav iespējams apmierināt PIETEIKUMU, atgriezt pēc šī PIETEIKUMA samaksāto summu;
     · izsniegt apliecību par kursu audzēkņa apgūtajiem semestriem un nodarbību apmeklētību;
     · mācību gada daļas beigās paziņot kursu interneta vietnē par saraksta uz nākošo mācību gada daļu publicēšanas datumu;
     · publicēt sarakstu paredzētajos termiņos;
     · publicēt kursu interneta vietnē saraksta izmaiņas, piemēram, skolas brīvlaikā.

     
      Kursu administrācija patur sev tiesības:
     · patstāvīgi noteikt semestru kopumu, pēc kuriem tiks veikta apmācība kārtējā mācību gada daļā, un grupu skaitu pēc izvēlētajiem semestriem;
     · neiekļaut sarakstā kursu audzēkni, ja nav viņam nepieciešamās semestra grupas;
     · neiekļaut kursu audzēkni sarakstā, ja nav veikta pilna APMAKSA vai nav iesniegts PIETEIKUMS uz datumu, ko kursi ir paziņojuši iepriekš;
     · nepaziņot kursu audzēknim viņa sarakstu individuāli;
     · neatgriezt visu samaksāto summu vai jebkuru tās daļu, ja saraksts nav pretrunā ar kursu audzēkņa PIETEIKUMU vai kursu audzēknis ir bijis vismaz vienā nodarbībā.

     
     Programmēšanas pamatnodaļas darba režīms.
Vienas nodarbības ilgums ir 3 stundas: 1 stunda - lekcija, 2 stundas - prakse.
     No rudens līdz pavasarim nodarbības notiek 1 reizi nedēļā. Darba dienās standarts nodarbību sākums - 17.30, retāk – 16.30, 17.00, vēl retāk -18.00. Brīvdienās – visa dienas garumā (pirmās grupas sakums - 9.00, pēdējās grupas sākums - 16.00).

      Programmēšanas sākumnodaļas un lietišķas nodaļas darba režīms.
Vienas nodarbības ilgums ir 1,5 stundas. Ceturtajā un piektajā semestrī katra nodarbība dalās 2 daļās: pusstunda- lekcija un stunda- prakse.
      No rudens līdz pavasarim nodarbības notiek 1 reizi nedēļā. Darba dienās standarts nodarbību sākums -16.00, 16.30, 17.00, retāk – 17.30, vēl retāk -15.30. Brīvdienās – visas dienas garumā (pirmās grupas sakums - 9.00, pēdējās grupas sākums – 16.30).
     
     Pieteikumu piemēri uz septembri- janvāri vai janvāri- maiju
     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345.
     Vienalga.
     Kursu komentārs. Priekš kursiem tas ir ideāls variants.
     
     
     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345
     Vislabāk otrdienās, nodarbības sākums –pēc 16.30, bet nevēlāk par 17.30, labāk 17.30. Labi sestdienās, sākums pēc 12.00. Galējas nepieciešamības gadījumā, trešdiena. Trešdien tikai 17.30.
     Kursu komentārs. Kursi var iedot tikai vienu no norādītajām dienām. Gandrīz vienmēr izdodas iedot vislabāko vai labāko variantu, bet var “nostrādāt” arī sliktākais variants. “Labāk 17.30” nenozīmē, ka drīkst iedot arī 16.30 vai 17.00, bet trešdien 16.30 un 17.00 piedāvāt nevar.
     
     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345
     Vislabāk otrdienās , 17.30 vai 18.00. Labi sestdienās (bet sākums ne vēlāk kā 10.00). Galējas nepieciešamības gadījumā, trešdiena. Trešdien tikai 17.30.
      Man ir vajadzīgs speciālais kurss C/Data. Ja nesanāk, tad Java.
     
Kursu komentārs. Kursi var iedot tikai vienu no norādītajām dienām. Gandrīz vienmēr izdodas iedot vislabāko vai labāko variantu, bet var “nostrādāt” arī sliktākais variants. Speckursi sākas biežāk plkst. 17.30. Ja norādītajās dienās ir Java, bet ne C/Data, tad saskaņojam prioritātes

     
     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345.
     Sestdiena jebkurā laikā.
     Kursu komentārs. Tā mēdz notikt, ja cilvēks ir ļoti aizņemts. Tomēr ne vienmēr tādas vēlmes var apmierināt.
     
     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345.
     Ceturtdien 17.30
     Kursu komentārs. Tā mēdz gadīties, ja cilvēks ir ļoti- ļoti aizņemts. Tādu pieteikumu apmierināt izdodas
avots: progmeistars

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.