par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
jaunumi >
2015. gads.Vasara Apmaksa un pieteikums01.04.2015 18:00
     Ko vajag darīt, ja Jūs turpināsiet mācības nākamajā semestrī .
     1) Jums jāsamaksā līdz 13. maijam par apmācību caur banku:
      Swedbank, konts LV31HABA0001408055255
      ( ailē mērķis/detaļas obligāti jānorada: par kursanta vārds, uzvārds, personas kods apmācību datorkursos). Par apmācību programmēšanas sākumnodaļas un lietišķas nodaļas pirmā semestra grupās tagad jāmaksā 69 eiro (48,49Ls), par apmācību programmēšanas pamatnodaļas pirmā semestra grupās tagad jāmaksā118 еiro (82,93Ls). Par apmācību pārējos sākumnodaļas un lietišķas nodaļas semestros – 75 eiro (52,71 Ls), bet par apmācību pārējos programmēšanas pamatnodaļas semestros – 129 eiro ( 90,66Ls).
     2) Jums vajag izdarīt līdz 13. maijam pieteikumu par vēlamu apmācības laiku pie kursu administrācijas (P.Brieža 6, ar maksājuma kvīti) vai pa e-mail kursi@progmeistars.lv. Pieteikuma paraugi izlikti šīs nodaļas beigās.
     Uzrakstiet, kuras ir Jums vispiemērotākās nodarbību dienas un laiki, kuras - pieņemamas, kuras var pieļaut galējas nepieciešamības gadījumā. Ņemiet vērā, ka saraksts tiks pilnīgi atjaunots, tāpēc piedāvājiet, lūdzu, dažus variantus. Viens no variantiem var būt, protams, arī jūsu grupas diena un laiks šajā semestrī
     
      Kursu administrācija apņemas:
     
· nodrošināt katram kursu audzēknim individuālu darba vietu uz nodarbību laiku;
     · uzraudzīt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu;
     · gadījumā, ja nav iespējams apmierināt PIETEIKUMU, atgriezt pēc šī PIETEIKUMA samaksāto summu;
     · izsniegt apliecību par kursu audzēkņa apgūtajiem semestriem un nodarbību apmeklētību;
     · mācību gada daļas beigās paziņot kursu interneta vietnē par saraksta uz nākošo mācību gada daļu publicēšanas datumu;
     · publicēt sarakstu paredzētajos termiņos;
     · publicēt kursu interneta vietnē saraksta izmaiņas, piemēram, skolas brīvlaikā.

     
      Kursu administrācija patur sev tiesības:
     · patstāvīgi noteikt semestru kopumu, pēc kuriem tiks veikta apmācība kārtējā mācību gada daļā, un grupu skaitu pēc izvēlētajiem semestriem;
     · neiekļaut sarakstā kursu audzēkni, ja nav viņam nepieciešamās semestra grupas;
     · neiekļaut kursu audzēkni sarakstā, ja nav veikta pilna APMAKSA vai nav iesniegts PIETEIKUMS uz datumu, ko kursi ir paziņojuši iepriekš;
     · nepaziņot kursu audzēknim viņa sarakstu individuāli;
     · neatgriezt visu samaksāto summu vai jebkuru tās daļu, ja saraksts nav pretrunā ar kursu audzēkņa PIETEIKUMU vai kursu audzēknis ir bijis vismaz vienā nodarbībā.

     
     Programmēšanas pamatnodaļas darba režīms.
Vienas nodarbības ilgums ir 3 stundas: 1 stunda - lekcija, 2 stundas - prakse.
     Apmācība vasaras sezonā nav obligāta. Nodarbības notiek katru darba dienu trīs nedēļu laikā (pirmās grupas sākums - 9.00, pēdējās grupas sakums - 14.00).

      Programmēšanas sākumnodaļas un lietišķas nodaļas darba režīms.
Vienas nodarbības ilgums ir 1,5 stundas. Ceturtajā un piektajā semestrī katra nodarbība dalās 2 daļās: pusstunda- lekcija un stunda- prakse.
     Apmācība vasaras sezonā nav obligāta. Nodarbības notiek katru darba dienu trīs nedēļu laikā (pirmās grupas sākums - 9.00, pēdējās grupas sakums - 15.00).
     
     Pieteikumu piemēri uz jūniju- augustu.
     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345. Vienalga
     Kursu komentārs. Priekš kursiem tas ir ideāls variants.
     
     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345
     Vislabāk no 5.nedēļas līdz 7.nedēļai ( nevēlāk par 12.30, labāk 12.00). Labi 8. un 9.nedēļa. Galējas nepieciešamības gadījumā, 4.nedēļa. 4.nedēļā tikai 12.00.
     
     Kursu komentārs. Kursi var iedot tikai trīs pēc kārtas sekojošas no norādītajām nedēļām. Gandrīz vienmēr izdodas iedot vislabāko vai labāko variantu, bet var “nostrādāt” arī sliktākais variants. “Labāk 12.00” nenozīmē, ka nedrīkst iedot arī 10.00 vai 12.30, bet 4.nedēļā var piedāvāt tikai 12.00.

     
     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345
     Vislabāk no 5.nedēļas līdz 7.nedēļai (labāk 12.00). Labi 8. un 9.nedēļa. Galējas nepieciešamības gadījumā, 4.nedēļa.
     Man ir vajadzīgs speciālais kurss C/Data. Ja nesanāk, tad Java.
     Kursu komentārs. Kursi var iedot tikai trīs pēc kārtas sekojošas no norādītajām nedēļām. Gandrīz vienmēr izdodas iedot vislabāko vai labāko variantu, bet var “nostrādāt” arī sliktākais variants. “Labāk 12.00” nenozīmē, ka nedrīkst iedot citu laiku.Ja norādītajās nedēļās ir Java, bet ne C/Data, tad saskaņojam prioritātes

     
     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345.
     No 6. līdz 8.nedēļai jebkurā laikā.
     Kursu komentārs. Tā mēdz notikt, ja cilvēks ir ļoti aizņemts vai brauc prom. Tomēr ne vienmēr tādas vēlmes var apmierināt.
     
     Jānis Bērziņš, pers.kods260489-12345.
     No 10. līdz 12.nedēļai 11.00.
     Kursu komentārs. Tā mēdz gadīties, ja cilvēks ir ļoti- ļoti aizņemts vai ļoti- ļoti aizbrauc. Tādu pieteikumu apmierināt izdodas ļoti-ļoti reti.
avots: progmeistars

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.