par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
jaunumi >
2022.12.08. Kā mēs sastādām sarakstu 08.12.2022 00:00
     Līdz 13. septembrim katram kursantam jāapmaksā apmācību bankā : SIA Progmeistars, konts LV31HABA0001408055255 un jānosūta pieteikumu uz kursi@progmeistars.lv.
     Maksājot, maksājuma mērķī jānorāda kursanta vārds, uzvārds un personas kods (viss, kā pasē)
     
     KAS IR PIETEKUMS.
     Zemāk ir teksti, uz kuru pamata kursants izsaka savas vēlmes
      Katram semestrim saraksts tiek sastādīts no jauna, tāpēc pieteikumā vēlreiz jāuzskaita visi iespējamie varianti. Protams, viens no variantiem varētu būt jūsu grupas diena un laiks tekošā semestrī
     
     PROGRAMMĒŠANAS PAMATNODAĻAS DARBĪBAS REŽĪMS.
     Vienas nodarbības ilgums ir 3 stundas: 1 stunda - lekcija, 2 stundas - prakse.
      No rudens līdz pavasarim nodarbības notiek reizi nedēļā. Darba dienās standarta sākuma laiks ir -17.30, retāk 17.00 un 18.00, brīvdienās - visas dienas garumā (pirmās grupas starts 9.00, pēdējās 16.00).
      Jūnijā-augustā mācās tie, kas iestājās maijā. Pārējiem kursantiem (t.i., turpināšanai) apmācība vasarā nav obligāta. Nodarbības notiek katru darba dienu trīs nedēļas (pirmās grupas sākums 9.00, pēdējās 15.00).
     
     
      PROGRAMMĒŠANAS SĀKUMNODAĻAS UN LIETIŠĶĀS NODAĻAS DARBĪBAS REŽĪMS.
     Vienas nodarbības ilgums 1,5 - 2 stundas. Daļa nodarbības ir lekcija, daļa – prakse. No rudens līdz pavasarim nodarbības notiek reizi nedēļā. Grupas darba dienās standarta sākuma laiks -17.00, 17.30 - un retāk 16.00, 16.30, 18.00. Brīvdienās - visas dienas garumā (pirmā grupa - plkst. 9.00, pēdējā - plkst. 16.00
      Jūnijā-augustā mācās tie, kas iestājās maijā. Pārējiem kursantiem (t.i., turpināšanai) apmācība vasarā nav obligāta. Nodarbības notiek katru darba dienu trīs nedēļas (pirmās grupas sākums 9.00, pēdējās 15.00).
     
     
     Kursants, katrai nodaļai noteiktajās robežās, nosūta savas vēlmes.
     Iesnieguma pirmajā teikumā jānorāda kursanta vārds, uzvārds un personas kods (viss pēc pases). Tālāk sniegta informācija par nodarbības dienu, sākuma laiku un formu.
     
     Piemēram, programmēšanas sākumnodaļai:
     
     Mihaels Jansons, 999999-88888
     Labākā diena ir otrdiena, nodarbības sākas no 17.00 līdz 17.30, ja klātienē. Ja attālināti , tad pēc plkst.16.30. Bet labāk klātienē. Ja otrdien neizdodas, tad var - programmēšanas sākumnodaļai sestdien pēc 11.00, labāk klātienē.
     
     Piemēram, programmēšanas pamatnodaļai:
     Anna Dančuka, 777777-55555
     Der jebkurā dienā: pirmdien, trešdien, ceturtdien. Sākums - pēc 17.30. Tikai klātienē.
     
     
     Piemēram, lietišķajā nodaļā:
     Artjoms Stepko, 444444-33333
     Varam tikai svētdien, nodarbību sākums no 11-14.00. Tikai attālināti
     
     
     PAR APMĀCĪBU FORMU.
     Rudenī programmēšanas pamatnodaļas visas grupas mācījās klātienē. Uz to uzstāj šīs nodaļas vadītājs.
     Programmēšanas sākumnodaļā un lietišķajā nodaļā ir gan klātienes, gan attālinātas grupas
     
     GRUPU VEIDOŠANA
     Pēc 13. septembra sākam veidot grupas pēc saņemtajiem pieteikumiem.
      Katram semestrim saraksts tiek sastādīts no jauna, tāpēc pieteikumā vēlreiz jāuzskaita visi iespējamie varianti. Protams, viens no variantiem varētu būt jūsu grupas diena un laiks tekošā semestrī
     Vēl augusta sākumā katras nodaļas sadaļā "Saraksts" ir publicēts, kad saraksts tiks publicēts tīmekļa vietnē. Provizoriski tas būs: pamatnodaļai - 21. septembris, lietišķajai un sākumnodaļai - 28. septembris.
     
      Katram kursantam jāatrod savu grupu. Ar kursantu pirms šī datuma sazināmies tikai tad, ja pieteikumā ir neskaidrības, vai arī nevaram pieteikumu apmierināt, bet varam piedāvāt savu variantu.
     Kursantam ir tiesības atteikties no mūsu piedāvājuma. Tad ne vēlāk kā oktobra pirmajā nedēļā par šo semestri iemaksātā summa tiek atgriezta maksātāja kontā.
     
     Saskaņā ar noteikumiem, kas publicēti mūsu tīmekļa vietnē, ja dodam kādu no pieteikuma variantiem, tad pēc saraksts publicēšanas nav iespējams atteikties no mācībām, var doties tikai uz piemērotu grupu, kurā ir brīvas vietas. Summa nav atmaksājama. Jūs varat attiekties no mācībām ar naudas atmaksu tikai līdz 13. septembrim.
     Ja kursants pieteikumu nosūtīja, teiksim, 4. janvārī, tad līdz 13. septembrim viņš var nosūtīt jaunu pieteikumu (nevis papildinājumu iepriekšējam, bet pilnīgi jaunu, pat ja tajā ir mainīts tikai viens vārds)
     
avots: progmeistars

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.