par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
jaunumi >
Olimpiāžu informātika 28.09.2007 17:00
     Jaunā mācību gadā turpina darbu pulciņš «Olimpiāžu informātika iesācējiem». Tāpat kā pērngad, nodarbības ir orientētas uz sagatavošanu piedalīšanās dažādu līmeņu informātikas olimpiadēs. Uzmanības centrā - uzdevumu atrisinājumu metodes un algoritmu uzbūve.
     Tiek plānots turpināt dažas pērngada līnijas (dinamiska programmēšana, algoritmi uz grafiem, algoritmiskas spēles), sākt jauni – piemēram, kombinatorikas algoritmi un uzdevumi, datu struktūras. Sekmīgam darbam pulciņā, piedalīšanās pērngada nodarbībās ir pluss, bet nav obligāts. Minimālas prasības dalībniekiem: programmēšanas iemaņa jebkurā programmēšanas valodā, tieksme uz sportisku programmēšanu
     Pulciņa nodarbības tiek plānotas vienu reizi nedēļā; tekošajā semestrī - pa otrdienām. Pirmā nodarbība: 9.oktobrī 2007., plkst 17:00.
      Pulciņa vadītājs: S.Meļņiks
     
avots: progmeistars

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.