par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
jaunumi >
LIO I POSMA SACENSĪBAS (SKOLAS KĀRTA) IR SĀKUŠĀS!11.01.2011 00:00
     LIO I POSMA SACENSĪBAS (SKOLAS KĀRTA)
     IR SĀKUŠĀS!
     http://vip.latnet.lv/lio/
     
     Kā jau citus gadus ierasts, ieinteresētajiem skolotājiem ir iespēja organizēt skolas kārtas sacensības, kas ir laba iespēja patrenēties rajona kārtas sacensībām.
     
     Lai iegūtu pieeju LIO testēšanas sistēmai un varētu piereģistrēt savas skolas dalībniekus, pirms sacensību sākuma skolas atbildīgajam par sacensību norisi jānosūta e-pasta vēstule ar pieprasījumu pēc lietotāja vārda un paroles uz "askola at latnet punkts lv". E-pastā jāiekļauj šāda informācija par skolas atbildīgo personu:
     · Vārds, uzvārds
     · Skola
     · Rajons vai pilsēta
     · Kontakttālrunis
     
     Uzdevumu risinājumus dalībnieki varēs iesūtīt sistēmā līdz pat janvāra beigām. Šajā laikā sistēmā būs pieejams uzdevumu komplekts.
     Atbildīgais par sacensību norisi pats nosaka sacensību sākuma un beigu laiku un rūpējas, lai tās noritētu godīgi. Ieteicamais sacensību ilgums ir 5 stundas, bet atbildīgajai personai ir tiesības noteikt arī citus laika ierobežojumus (tajā skaitā ļaut uzdevumus risināt brīvā režīmā bez laika kontroles).
     Katrai dalībnieku grupai (8.-10. klašu un 11.-12. klašu) risināšanai paredzēti trīs uzdevumi, taču sistēmā dalībniekiem būs pieejami visi seši uzdevumi. Katram uzdevumam būs norādīts, kurai dalībnieku grupai tas paredzēts.
     Risinājumi jāraksta Pascal, C vai C++ valodā.
     Pēc sacensību beigām atbildīgais par sacensību norisi varēs aplūkot viņa reģistrēto dalībnieku rezultātus. Dalībnieki savus rezultātus neredz ne sacensību laikā, ne arī pēc tām (ir redzams tikai rezultāts uz uzdevuma formulējumos minētajiem piemēriem).
     Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar sacensību organizētājiem, izmantot augstāk minēto e-pasta adresi.
     Ja, jums skolā netiek veikts skolu etaps, tad griežaties lūdzu pie mums, konkrētāk, pie S.Meļņika.
     Panākumu uz sezonas starta!
     
     
avots: progmeistars

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.