par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 1. līmeņa mattests >
1.
Divdesmit piecmetrīgus baļķus sazāģēja pusmetru garos klučos. Cik griezienu pie zāģēšanas tika veikti?
    160
   180
   200
   220
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
2.
Divu naturālu skaitļu summa ir 2359. Ja pirmajam skaitlim beigās pierakstītu 1, tad šo divu skaitļu summa būtu 5582. Atrast otro skaitli.
    1357
   1960
   1999
   2001
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Taisnstūris sadalīts 4 daļās ar diviem nogriežņiem, kas paralēli tā malām, kā parādīts zīmējumā. Trīs iegūto taisnstūru laukumi ir 4, 8 un 12 (sk. zīmējumu). Noteikt sākotnējā (vislielākā) taisnstūra laukumu.
   48
   50
   52
   54
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Čempionātā piedalās 10 komandas. Katra komanda spēlē ar citām komandām vienu spēli. Cik spēļu pavisam tika spēlētas?
    45
   55
   90
   100
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Turpināt virkni: 2, 7, 22, 67, 202, 607, . . .
   1812
   1822
   1871
   1922
   2002
   neatbildēt
6.
Ir 11 kartiņas, uz kurām uzrakstīti burti A, B un C - uz katras kartiņas uzrakstīti tieši divi atšķirīgi burti. Uz četrām kartiņām uzrakstīti burti A un C. Pavisam uz kartiņām burts A sastopams 7 reizes, bet burts C - 8 reizes. Uz cik kartiņām uzrakstīti burti B un C?
   2
   3
   4
   5
   Viennozīmīgu atbildi dot nevar
   neatbildēt
7.
Trīs maisos atrodas arbūzi. Pirmajā un otrajā maisā kopā atrodas 15 arbūzi, otrajā un trešajā - 18, bet pirmajā un trešajā - 11. Cik arbūzi ir pirmajā maisā?
    4
   5
   6
   7
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
20 trušus jānovieto būrīšos tā, lai jebkuros divos būrīšos būtu dažāds trušu skaits. Kāds ir vislielākais iespējamais būrīšu skaits?
    4
   5
   6
   7
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.