par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 1. līmeņa mattests >
1.
Tev un man kopā 35 gadi. Pašlaik man ir divreiz vairāk gadu, kā tev bija tad, kad man bija tik gadu, cik tev pašlaik. Cik man gadu?
   17
   18
   19
   20
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
2.
Ir doti kausu svari un piecu atsvaru komplekts ar 3g, 6g, 8g, 10g un 47g smagiem atsvariem. Atsvarus drīkst novietot uz abiem svaru kausiem. Kādu mazāko veselā skaitā ņemtu gramu daudzumu nevar nosvērt uz svariem ar vienu svēršanu?
   15
   17
   20
   25
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
3.
Pieņemsim, ka A, B, C, D - dażādi naturāli vienciparu skaitīi. Atrast izteiksmes A/B+C/D vislielāko iespējamo vērtību.
   12,5
   13
   17
   18
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Ievietojiet izlaisto skaitli: 15, 20, ... , 45, 65.
   25
   30
   35
   40
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Kāda gada aprīlī bija tieši četras otrdienas, tieši četras ceturdienas un tieši četras sestdienas. Kāda nedēļas diena bija šī gada 30.martā?
   otrdiena
   trešdiena
   ceturtdiena
   piektdiena
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
6.
Kārbā ir 12 sarkani un 8 zili zīmuļi. Kāds mazākais zīmuļu skaits jāpaņem , lai to vidū būtu ne mazāk kā 3 sarkanu un ne mazāk kā 5 zilu zīmuļu?
    11
   14
   17
   19
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Uz papīra lapas uzzīmēti kvadrāts, trīsstūris un riņķis. Ir četri zīmuļi: zils, dzeltens, zaļš un melns. Katru figūru vajag pilnībā iekrāsot vienā krāsā. Cik dažadus zīmējumus varam iegūt šādā veidā?
   12
   24
   64
   81
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Divas mājas atrodas 1000 m attālumā uz vienas ielas. Pirmajā mājā dzīvo 300 cilvēki, otrajā - 200. Kurā vietā starp mājām jānovieto autobusu pietura, lai kopējais attālums, kurš jānoiet visiem abu māju iedzīvotājiem no autobusu pieturas līdz savām mājām būtu vismazākais?
   pie pirmās mājas
   400 m no pirmās mājas
   400 m no otrās mājas.
   pie otrās mājas
   jebkurā vietā starp abām mājām
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.