par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 1. līmeņa mattests >
1.
Divu skaitļu summa ir 3,2, bet mazākā no tiem attiecība pret lielāko ir 3/5. Atrast lielākā un mazākā skaitļa starpību.
   0,2
   0,4
   0,8
   1,4
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
2.
Uz viena svaru kausa atrodas 4 lielas kastes, bet uz otra - 5 mazas kastītes un trīs kilogramu svara atsvars. Pie tam svari atrodas līdzsvarā. Līdzsvars netiek izjaukts, ja no pirmā svaru kausa noņem 2 kastes, bet no otrā - 3 kastītes. Cik kilogramus sver viena lielā kaste?
   3
   3,5
   4
   4,5
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Autobusā brauc 20 pasažieri. 10 no viņiem valkā brilles, 8 - cepures, bet 5 - valkā gan brilles, gan cepures. Cik pasažieru nevalkā ne brilles, ne cepuri?
    7
   5
   3
   2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
No 104 kārbiņām jāsaliek piramīda ar 8 rindām tā, lai katrā rindā būtu par 2 kārbiņām mazāk nekā ieprikšējā rindā. Cik kārbiņu jāliek augšējā (pašā īsākajā) rindā?
   3
   4
   6
   8
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Uz taisnes atlika nedaudz punktus. Pēc tam starp katriem diviem blakus esošiem punktiem atlika vēl pa punktam. Šādu operāciju veica vēl divreiz (pavisam 3 reizes). Gala rezultātā uz taisnes izrādījās atlikti 81 punkts. Cik punktu bija atlikti sākumā?
    9
   10
   11
   12
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
Matemātikas pulciņā ir 18 dalībnieku. Mājas darbam uzdeva noteiktu skaitu uzdevumu. Sanāca tā, ka katru uzdevumu atrisināja 3 dalībnieki, bet katrs dalībnieks atrisināja 2 uzdevumus. Cik uzdevumu bija pavisam?
    9
   12
   24
   27
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Kāda gada aprīlī bija tieši četras otrdienas, tieši četras ceturdienas un tieši četras sestdienas. Kāda nedēļas diena bija šī gada 30.martā?
   otrdiena
   trešdiena
   ceturtdiena
   piektdiena
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
8.
Kastē atrodas 7 melni kreisās kājas zābaki, 8 brūni kreisās kājas zābaki, 9 melni labās kājas zābaki un 10 brūni labās kājas zābaki. Vairāk nekā kastē nav. Kāds ir vismazākais no kastes uz labu laimi izņemamo zābaku skaits, lai no izņemtajiem zābakiem varētu iegūt vienkrāsainu zābaku pāri (abām kājām) ?
   5
   9
   16
   20
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.