par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (5- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 1. līmeņa mattests >
1.
Turpināt virkni: 24, 20, 32, 42, 58, 79, ?
   93
   101
   108
   114
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
2.
Cik divciparu skaitļu eksistē, kuru pierakstā viens no cipariem ir pāru, otrs - nepāru un pirmais cipars mazāks par otro?
   10
   20
   30
   40
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Lai sanummurētu grāmatas lappuses, izlietoti 663 cipari. Cik lappušu ir grāmatai?
   218
   221
   257
   258
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Divas mājas atrodas 1000 m attālumā uz vienas ielas. Pirmajā mājā dzīvo 300 cilvēki, otrajā - 200. Kurā vietā starp mājām jānovieto autobusu pietura, lai kopējais attālums, kurš jānoiet visiem abu māju iedzīvotājiem no autobusu pieturas līdz savām mājām būtu vismazākais?
   pie pirmās mājas
   400 m no pirmās mājas
   400 m no otrās mājas.
   pie otrās mājas
   jebkurā vietā starp abām mājām
   neatbildēt
5.
Trīs maisos atrodas arbūzi. Pirmajā un otrajā maisā kopā atrodas 15 arbūzi, otrajā un trešajā - 18, bet pirmajā un trešajā - 11. Cik arbūzi ir pirmajā maisā?
    4
   5
   6
   7
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
Atrisināt vienādojumu 2*(0.2-0.02:(0.002+0.0002x))=0.3
   -10
   1000
   1990
   2010
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Ir doti kausu svari un piecu atsvaru komplekts ar 3g, 6g, 8g, 10g un 47g smagiem atsvariem. Atsvarus drīkst novietot uz abiem svaru kausiem. Kādu mazāko veselā skaitā ņemtu gramu daudzumu nevar nosvērt uz svariem ar vienu svēršanu?
   15
   17
   20
   25
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
8.
Cik pavisam ir dažādu taisnstūru, kuru malu garumi izsakās veselos skaitļos, bet laukums ir 1998? Taisnstūri axb un bxa skaitās vienādi.
   2
   4
   8
   16
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (5- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.