par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa programmēšanas pamatnodaļaKursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 1. līmeņa mattests >
1.
Lielākais skaitļa 1995 dalītājs-pirmskaitlis ir
   7
   19
   21
   57
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
2.
Kad pasažieris nobrauca pusi no ceļa, viņš sāka skatīties pa logu un skatījās tik ilgi, kamēr viņam atlika braukt pusi no ceļa, kuru viņš nobrauca skatoties pa logu. Kādu daļu visa ceļa pasažieris skatījās pa logu ?
   1/6
   1/4
   1/3
   1/2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Divdesmit piecmetrīgus baļķus sazāģēja pusmetru garos klučos. Cik griezienu pie zāģēšanas tika veikti?
    160
   180
   200
   220
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Kubu ar šķautnes garumu 10 cm saskaldīja kubiņos ar šķautnes garumu 1 mm un salika iegūtos kubiņus rindā vienu pie otra. Cik liels ir iegūtas rindas garums?
   10 m
   100 m
   1 km
   10 km
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Zināms, ka naturāls skaitlis M apmierina 3 no sekojošiem pieciem izteikumiem, bet divi nepareizi: a) skaitlis M dalās ar 2; b) skaitlis M dalās ar 3; c) skaitlis M dalās ar 4; d) skaitlis M dalās ar 12; e) skaitlis M dalās ar 18; Kuri no izteikumiem ir nepareizi?
   a un b
   b un c
   c un d
   d un e
   e un a
   neatbildēt
6.
Izskaitļot izteiksmes 9876544*9876543 - 9876541*9876546 vērtību.
   -526
   -106
   6
   1006
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Aritmētiskajā izteiksmē ????+?? zīmju ? vietā atrodas cipari 1, 4, 5, 6, 7, 9 (katrs cipars tikai vienu reizi). Kāda ir izteiksmes lielākā iespējamā vērtība?
    9779
   9806
   9815
   9819
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Matemātikas pulciņā ir 18 dalībnieku. Mājas darbam uzdeva noteiktu skaitu uzdevumu. Sanāca tā, ka katru uzdevumu atrisināja 3 dalībnieki, bet katrs dalībnieks atrisināja 2 uzdevumus. Cik uzdevumu bija pavisam?
    9
   12
   24
   27
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa | programmēšanas sākumnodaļa
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.