par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 1. līmeņa mattests >
1.
Zināms, ka naturāls skaitlis M apmierina 3 no sekojošiem pieciem izteikumiem, bet divi nepareizi: a) skaitlis M dalās ar 2; b) skaitlis M dalās ar 3; c) skaitlis M dalās ar 4; d) skaitlis M dalās ar 12; e) skaitlis M dalās ar 18; Kuri no izteikumiem ir nepareizi?
   a un b
   b un c
   c un d
   d un e
   e un a
   neatbildēt
2.
Uz galda uzliktas, kā parādīts zīmējumā, četras vienādas kvadrātveida salvetes ar malas garumu 40 cm. Salvetes nobīdītas attiecība cita pret citu par 10 cm vertikālā virzienā un par 10 cm horizontālā virzienā. Atrast nosegtās galda daļas laukumu.
   3500 cm2
   3600 cm2
   3700 cm2
   3800 cm2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
3.
No groza ar āboliem sākumā paņēma pusi no visiem āboliem un vēl pus-ābolu. Pēc tam no groza izņēma pusi palikušo ābolu un vēl vienu ābolu. Beidzot no groza paņēma pusi atlikušo ābolu un vēl pusotra ābola, kā rezultātā grozā ābolu vairs nebija. Cik ābolu grozā bija sākumā?
   14,5
   15
   15,5
   17
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Sarkanā gaisma luksoforā deg 27 sekundes, dzeltenā - 8 sekundes, zaļā - 23 sekundes. Tieši 10 minūtes iepriekš luksoforā iedegās sarkanā gaisma. Pēc cik sekundēm luksoforā iedegsies zaļa gaisma?
   17
   25
   33
   Luksoforā jau deg zaļā gaisma
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
5.
Turpināt skaitļu virkni 3, 5, 13, 19, 31, 41, 57, 71, 91, ...
   109
   111
   113
   115
   117
   neatbildēt
6.
Plaknē atlikti 5 sarkani, 3 zaļi, 7 zili un 2 dzelteni punkti. Cik dažadu trijstūru varam uzzīmēt, kam virsotnes atrodas atzīmētajos punktos, pie kam katra virsotne nokrāsota savā krāsā?
   247
   234
   216
   210
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Taisnstūra laukums ir 80, bet visu malu garumi - veseli skaitļi. Kāda ir šāda taisnstūra vismazākā iespējamā perimetra vērtība?
    32
   38
   42
   48
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Trīs maisos atrodas arbūzi. Pirmajā un otrajā maisā kopā atrodas 15 arbūzi, otrajā un trešajā - 18, bet pirmajā un trešajā - 11. Cik arbūzi ir pirmajā maisā?
    4
   5
   6
   7
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.