par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 1. līmeņa mattests >
1.
Uz galda uzliktas, kā parādīts zīmējumā, četras vienādas kvadrātveida salvetes ar malas garumu 40 cm. Salvetes nobīdītas attiecība cita pret citu par 10 cm vertikālā virzienā un par 10 cm horizontālā virzienā. Atrast nosegtās galda daļas laukumu.
   3500 cm2
   3600 cm2
   3700 cm2
   3800 cm2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
2.
Kārbā ir 12 sarkani un 8 zili zīmuļi. Kāds mazākais zīmuļu skaits jāpaņem , lai to vidū būtu ne mazāk kā 3 sarkanu un ne mazāk kā 5 zilu zīmuļu?
    11
   14
   17
   19
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Taisnstūra laukums ir 80, bet visu malu garumi - veseli skaitļi. Kāda ir šāda taisnstūra vismazākā iespējamā perimetra vērtība?
    32
   38
   42
   48
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Kubu ar šķautnes garumu 10 cm saskaldīja kubiņos ar šķautnes garumu 1 mm un salika iegūtos kubiņus rindā vienu pie otra. Cik liels ir iegūtas rindas garums?
   10 m
   100 m
   1 km
   10 km
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Cik divciparu skaitļu eksistē, kuru pierakstā viens no cipariem ir pāru, otrs - nepāru un pirmais cipars mazāks par otro?
   10
   20
   30
   40
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
Divas mājas atrodas 1000 m attālumā uz vienas ielas. Pirmajā mājā dzīvo 300 cilvēki, otrajā - 200. Kurā vietā starp mājām jānovieto autobusu pietura, lai kopējais attālums, kurš jānoiet visiem abu māju iedzīvotājiem no autobusu pieturas līdz savām mājām būtu vismazākais?
   pie pirmās mājas
   400 m no pirmās mājas
   400 m no otrās mājas.
   pie otrās mājas
   jebkurā vietā starp abām mājām
   neatbildēt
7.
No grāmatas izbira kaudzīte cita citai sekojošu lapu. Pirmās izkritušās lappuses numurs ir 387, bet pēdējais ir rakstāms ar tiem pašiem cipariem. Cik lapu izbira no grāmatas?
    175
   176
   225
   243
    Viennozīmīgu atbildi nevar dot.
   neatbildēt
8.
Aprēķināt summu 1+2-3-4+5+6-7-8+9+10-11-12+ . . . + 150.
   -150
   0
   150
   151
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.