par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa programmēšanas pamatnodaļaKursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Atrast visu divciparu pāru naturālo skaitļu pieraksta ciparu summu.
    405
   425
   450
   530
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
2.
Tev un man kopā 35 gadi. Pašlaik man ir divreiz vairāk gadu, kā tev bija tad, kad man bija tik gadu, cik tev pašlaik. Cik man gadu?
   17
   18
   19
   20
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
3.
Šaha dēlīša rūtiņas malas garums ir 6 cm. Noteikt lielākās riņķa līnijas rādiusu, kuru var novietot uz šaha dēlīša tā, lai tā ietu tikai pa baltajām rūtiņām.
   3 cm
    cm
    cm
    cm
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Ievietojiet izlaisto skaitli: 15, 20, ... , 45, 65.
   25
   30
   35
   40
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Cik taisnstūru attēlots zīmējumā?
    45
   52
   54
   55
   A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
6.
Cik divciparu skaitļu eksistē, kuru pierakstā viens no cipariem ir pāru, otrs - nepāru un pirmais cipars mazāks par otro?
   10
   20
   30
   40
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Atrast mazāko veselo skaitli x, pie kura izpildвs attiecība x(x+1)(x+2)(x+3) < 50
   0
   1
   2
   3
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
8.
Maiņas automāts maina vienu monētu pret piecām monētām. Sākumā ir divas monētas. Pēc nedaudz maiņām ieguva vairāk kā 175 monētas, bet ne vairāk par 180 monētām. Cik monētu ieguva?
    176
    177
   178
   179
    Atbildi dot nevar - nepietiek doto lielumu.
   neatbildēt
9.
Katra 2x2x2 cm kuba skaldne sadalīta 4 rūtiņās ar izmēriem 1x1 cm. Kādu lielāko rūtiņās skaitu var aizkrāsot tā, lai nekādām divām aizkrāsotām rūtiņām nebūtu kopīgas virsotnes?
   7
   6
   5
   4
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
10.
Taisnstūra istabas izmērs ir 11 metri reiz 12 metri. Ir divi vienādi taisnstūrveida paklāji ar izmēru 7 metri reiz 10 metri. Kādu vislielāko istabas platību var nosegt ar šiem paklājiem? Paklāju malām jābūt paralēlām istabas sienām. Paklāji var pārklāties.
   110 m2
   116 m2
   122 m2
   126 m2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
11.
Dots: Tad spēkā ir sekojoša dubultnevienādība:
    a < b < c
    b < a < c
    b < c < a
    c < b < a
    c < a < b
   neatbildēt
12.
Baseina tilpums ir 825 m3. Pirmais sūknis piepilda baseinu 49 minūtēs, otrais – 2 stundās 27 minūtēs. Sākumā strādāja pirmais sūknis, bet pēc 21 minūtes papildus ieslēdza otro sūkni. Pēc cik minūtēm pēc otra sūkņa ieslēgšanas baseins būs piepildīts?
   14
   18
   20
   21
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
13.
Atrast divciparu skaitli, ja zināms, ka visu pārējo divciparu skaitļu summa ir 108 reizes lielāka par рo skaitli.
   41
   45
   49
   50
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
14.
Ievilkta četrstūra ABCD leņķis B ir 75° liels, kā arī AB = BC, un CD = AD. Noteikt Leņķa A lielumu.
   75°
   105°
   135°
   150°
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
15.
Kāds ir vislielākais daļu skaits, kurā var sagriezt zīmējumā attēloto figūru ar diviem taisniem griezieniem?
    6
   7
   8
   9
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa | programmēšanas sākumnodaļa
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.