par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Skaitlis 19989X (X - kaut kāds cipars) dalās ar 7. Atrast X.
   2
   4
   5
   Uzdevumam ir vairāki risinājumi
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
2.
Dots: Tad spēkā ir sekojoša dubultnevienādība:
    a < b < c
    b < a < c
    b < c < a
    c < b < a
    c < a < b
   neatbildēt
3.
Kāds ir vislielākais daļu skaits, kurā var sagriezt zīmējumā attēloto figūru ar diviem taisniem griezieniem?
    6
   7
   8
   9
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
60 ābolus un 60 bumbierus jāsaliek maisiņos tā, lai katros divos maisiņos būtu vienāds skaits ābolu un dažāds skaits bumbieru. Kāds ir vislielākais iespējamais maisiņu skaits?
   15
   12
   10
   6
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
5.
Cik dažādu taisnstūru varam uzzīmēt, ja tā virsotnes sakrīt ar dotā regulārā divpadsmitstūra virsotnēm?
   6
   12
   18
   24
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
No trim izteicieniem A. 389 * 743 < 715 * 364 B. ja x > 8, tad 5x > 30 C. ja -12a > -2a, tad a < 0 pareizi ir:
    tikai A
    tikai B
    tikai C
    tikai A un B
    tikai B un C
   neatbildēt
7.
Doti trīs izteikumi: a) ja a < 1, tad 1/a > 1. b) ja a = b, tad |a|=|b|. c) divu nepāra skaitīu summa ir nepāru skaitlis Kuri no šiem izteikumiem ir patiesi?
    tikai a.
    tikai b.
    tikai c.
    a un b.
    a un c.
   neatbildēt
8.
Inflācijas rezultātā cenas cēlās par 300%. Par cik procentiem jāpazemina cenas, lai tās atgrieztos iepriekšējā līmenī?
   50
   75
   100
   200
   300
   neatbildēt
9.
Kā izmainīsies izteiksmes vērtība, ja katru no skaitļiem x, y un z palielināsim divas reizes ?
   Palielināsies 2 reizes
   Samazināsies 2 reizes
   Palielināsies 4 reizes
   Samazināsies 4 reizes
   Atbildu dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
10.
Divu gadu laikā rūpnīca samazināja gatavās produkcijas izlaidi par 51%, pie kam katru gadu izlaistā produkcija samazinājās par vienu un to pašu procentu skaitu. Par cik?
    20
   25,5
   30
   30,5
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
11.
Taisne y=2.7x+2 krusto ordinātas asi punktā A, bet taisne y=2.7x+2.7 krusto abscisas asi punktā B. Taisne AB krusto taisni y= x punktā (T;T). Atrast T.
   2/3
   -1
   -3/2
   -2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
12.
Ir doti kausu svari un piecu atsvaru komplekts ar 3g, 6g, 8g, 10g un 47g smagiem atsvariem. Atsvarus drīkst novietot uz abiem svaru kausiem. Kādu mazāko veselā skaitā ņemtu gramu daudzumu nevar nosvērt uz svariem ar vienu svēršanu?
   15
   17
   20
   25
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
13.
Katra 2x2x2 cm kuba skaldne sadalīta 4 rūtiņās ar izmēriem 1x1 cm. Kādu lielāko rūtiņās skaitu var aizkrāsot tā, lai nekādām divām aizkrāsotām rūtiņām nebūtu kopīgas virsotnes?
   7
   6
   5
   4
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
14.
Maiņas automāts maina vienu monētu pret piecām monētām. Sākumā ir divas monētas. Pēc nedaudz maiņām ieguva vairāk kā 175 monētas, bet ne vairāk par 180 monētām. Cik monētu ieguva?
    176
    177
   178
   179
    Atbildi dot nevar - nepietiek doto lielumu.
   neatbildēt
15.
Atrast izteiksmes skaitlisko vērtību.
    -10,5
    -12,5
    -14,5
    -15,5
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.