par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Uz tāfeles uzrakstīti skaitļi 2, 5, 8, 21, 4, 9, 7, 17, 14, 6, 11, 18, 3 un 15. No tāfeles tiek nodzēsti jebkuri divi uz tās uzrakstītie skaitļi, un pēc tam tiek uzrakstīts uz tāfeles skaitlis, par 1 mazāks kā nodzēsto skaitļu summa. Process tiek atkārtots tikmēr, kamēr uz tāfeles paliek viens skaitlis. Kāds?
   126
   127
   129
   Viennozīmīgu atbildi dot nevar
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
2.
Plaknē atlikti 5 sarkani, 3 zaļi, 7 zili un 2 dzelteni punkti. Cik dažadu trijstūru varam uzzīmēt, kam virsotnes atrodas atzīmētajos punktos, pie kam katra virsotne nokrāsota savā krāsā?
   247
   234
   216
   210
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Kurš no norādītajiem skaitļiem ir vistuvāk skaitlim
   10000000
   12345678
   15000000
   20000000
   23456789
   neatbildēt
4.
Kādai nedēļas dienai atbilst 2000.gada 11.janvāris?
   otrdiena
   ceturtdiena
   piektdiena
   svētdiena
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
5.
Mazmazmetiņa ir 6 reizes jaunāka par savu vecvectēu un viņas vecums izsakās ar divciparu skaitli. Ja starp viņas vecuma cipariem ievietotu kādu ciparu, tad iegūtu vecvectēva gadu skaitu. Cik reizes mazmazmeitiņa bija jaunāka par vecvectēvu pirms 8 gadiem?
    9
   10
   11
   12
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
Regulāra 100-stūra virsotnes sanummurētas pēc kārtas no 1 līdz 100. Daudzstūri sadala ar diagonāli, kas savieno 38. un 92. virsotnes, divos daudzstūros. Cik stūru ir iegūtajiem daudzstūriem?
    54 un 46
    54 un 48
    55 un 45
   55 un 47
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Kāda gada aprīlī bija tieši četras otrdienas, tieši četras ceturdienas un tieši četras sestdienas. Kāda nedēļas diena bija šī gada 30.martā?
   otrdiena
   trešdiena
   ceturtdiena
   piektdiena
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
8.
Divi prāmji atiet vienlaicīgi no upes pretējiem krastiem un šķērso to perpendikulāri krastiem. Prāmju ātrumi ir nemainīgi un atšķirīgi. Prāmji pirmo reizi satiekas 440 m attālumā no tuvākā krastā. Pārpeldot upi, prāmji uz 15 minūtēm piestāj, lai izlaistu un uzņemtu pasažierus, bet pēc tam peld atpakaļ un satiekas otro reizi 160 m attālumā no otra krasta. Noteikt upes platumu.
   880 m
   1040 m
   1160 m
   1200 m
   Atbildi dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
9.
Atrast mazāko veselo skaitli x, pie kura izpildвs attiecība x(x+1)(x+2)(x+3) < 50
   0
   1
   2
   3
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
10.
Uz galda atrodas, kā parādīts zīmējumā, četras vienādas salvetes, kuras salocītas regulāra trijstūra formā ar laukumu 300 cm2: AKD, BLE, CMF un DNG. Pie tam AB=BC=CD. Atrast noslegtās galda daļas laukumu (cm2).
    650
   700
   750
   800
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
11.
Grāmatas lappuses ir sanummurētas. Cik devītnieku ir lappušu nummuru vidū no 55-tās līdz 368-ai lappusei?
   31
   34
   58
   61
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
12.
Firma “Fokuss” izsolē nopirka datoru par cenu, kas ir par 10% zemāka nekā sākotnējā cena, bet pārdeva to par 3,5% lielāku cenu nekā sākotnējā. Cik procentus ienākumu tā guva?
   12
   13,5
   14
   15
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
13.
Naturālie skaitļi x, y un z izvēlēti tā, ka Noteikt skaitli y.
   5
   12
   15
   36
   Atbildu dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
14.
Sarkanā gaisma luksoforā deg 27 sekundes, dzeltenā - 8 sekundes, zaļā - 23 sekundes. Tieši 10 minūtes iepriekš luksoforā iedegās sarkanā gaisma. Pēc cik sekundēm luksoforā iedegsies zaļa gaisma?
   17
   25
   33
   Luksoforā jau deg zaļā gaisma
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
15.
60 ābolus un 60 bumbierus jāsaliek maisiņos tā, lai katros divos maisiņos būtu vienāds skaits ābolu un dažāds skaits bumbieru. Kāds ir vislielākais iespējamais maisiņu skaits?
   15
   12
   10
   6
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.