par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Pieņemsim, ka A, B, C, D - dażādi naturāli vienciparu skaitīi. Atrast izteiksmes A/B+C/D vislielāko iespējamo vērtību.
    12,5
   13
   17
   18
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
2.
Turpinot virkni, noteikt, kads skaitlis atrodas 2000-ajā vietā. 19, 26, 13, 20, 10, 5, 12, . . .
    15
   10
   6
   3
   1
   neatbildēt
3.
Pie divciparu skaitļa N pieskaitīja skaitli, uzrakstītu ar tiem pašiem cipariem, tikai apgrieztā kārtībā. Summā ieguva 143. Kāda ir skaitļa N vislielākā iespējamā vērtība?
    76
   82
   85
   87
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Četras meitenes koncerta izpildīja dziesmas. Katru dziesmu dziedāja trīs meitenes. Viena no meitenēm nodziedāja 2 dziesmas, bet pārējās – no 6 līdz 7 dziesmām. Cik dziesmu tika pavisam nodziedātas?
   7
   9
   10
   Viennozīmīgu atbildi dot nevar
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
5.
Doti trīs izteikumi: a) ja a < 1, tad 1/a > 1. b) ja a = b, tad |a|=|b|. c) divu nepāra skaitīu summa ir nepāru skaitlis Kuri no šiem izteikumiem ir patiesi?
    tikai a.
    tikai b.
    tikai c.
    a un b.
    a un c.
   neatbildēt
6.
Cik veidos dotajā tabulā var izlasīt vārdu LAIME, virzoties pa labi vai uz leju?
   12
   14
   16
   18
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
7.
Mazmazmetiņa ir 6 reizes jaunāka par savu vecvectēu un viņas vecums izsakās ar divciparu skaitli. Ja starp viņas vecuma cipariem ievietotu kādu ciparu, tad iegūtu vecvectēva gadu skaitu. Cik reizes mazmazmeitiņa bija jaunāka par vecvectēvu pirms 8 gadiem?
    9
   10
   11
   12
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
No trim izteicieniem A. 389 * 743 < 715 * 364 B. ja x > 8, tad 5x > 30 C. ja -12a > -2a, tad a < 0 pareizi ir:
    tikai A
    tikai B
    tikai C
    tikai A un B
    tikai B un C
   neatbildēt
9.
Izskaitļot:
    7131
   7137
   7139
   7141
    A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
10.
Kuri no apgalvojumiem 1) Ja x < y, tad 72-x > 60-y; 2) Ja 5x < 3y , tad x < y; 3) Ja 5x=y un y > x, tad x >= 0 izpildās pie jebkurām x un y vērtībām?
    1 un 3
    visi trīs
    1 un 2
    tikai 1
    tikai 3
   neatbildēt
11.
Ir doti kausu svari un piecu atsvaru komplekts ar 3g, 6g, 8g, 10g un 47g smagiem atsvariem. Atsvarus drīkst novietot uz abiem svaru kausiem. Kādu mazāko veselā skaitā ņemtu gramu daudzumu nevar nosvērt uz svariem ar vienu svēršanu?
   15
   17
   20
   25
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
12.
Atrisināt vienādojumu
   1/4
   1/2
   3/4
   1
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
13.
Kvadrāttrinoma mazākā sakne ir 2, bet tās diskriminants ir 16. Atrast otru vienādojuma sakni.
   2,4
   2,8
   3,6
   5,2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
14.
Pie kādas vismazākās n vērtības skaitlis
   5
   10
   15
   20
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
15.
Atrisināt vienādojumu 2*(0.2-0.02:(0.002+0.0002x))=0.3
    -10
   1000
   1990
   2010
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.