par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Plaknē atlikti 5 sarkani, 3 zaļi, 7 zili un 2 dzelteni punkti. Cik dažadu trijstūru varam uzzīmēt, kam virsotnes atrodas atzīmētajos punktos, pie kam katra virsotne nokrāsota savā krāsā?
   247
   234
   216
   210
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
2.
Divu gadu laikā rūpnīca samazināja gatavās produkcijas izlaidi par 51%, pie kam katru gadu izlaistā produkcija samazinājās par vienu un to pašu procentu skaitu. Par cik?
    20
   25,5
   30
   30,5
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
No trim izteicieniem A. 389 * 743 < 715 * 364 B. ja x > 8, tad 5x > 30 C. ja -12a > -2a, tad a < 0 pareizi ir:
    tikai A
    tikai B
    tikai C
    tikai A un B
    tikai B un C
   neatbildēt
4.
Naturālie skaitļi x, y un z izvēlēti tā, ka Noteikt skaitli y.
   5
   12
   15
   36
   Atbildu dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
5.
Divi skrējēji skrien viens otram pretī pa 400 m garu apli. Pirmā skrējēja ātrums ir 4,5 m/sek, otra skrējēja 5 m/sek. Skrējēji devās ceļā no viena punkta pirms 50 minūtēm. Cik reizes šajā laikā viņi sastapās?
    67
   70
   75
   80
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
Kurš no minētajiiem skaitļiem ir vistuvāk vienādojuma saknei?
   -1
   0
   1
   2
   3
   neatbildēt
7.
Pirmajā gadā akciju cena pieauga par 400%, bet par otro - par 80%. Rezultātā akciju cena divu gadu laikā pieauga par:
    480%
    500%
    800%
    900%
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Pie cik a vērtībām vienādojumam ir tieši viens atrisinājums?
    0
   1
   2
   3
    A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
9.
Ievietot trūkstošo skaitli 115 ( 84) 12; 236 (187) 17; 86 (...) 21
    56
   112
   210
   294
   343
   neatbildēt
10.
Pieņemsim, ka A, B, C, D - dażādi naturāli vienciparu skaitīi. Atrast izteiksmes A/B+C/D vislielāko iespējamo vērtību.
    12,5
   13
   17
   18
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
11.
Naturālie skaitļi no 1 līdz 1000 uzrakstīti rindā bez atstarpēm: 12345678910111213...9991000 Cik reizes šajā rindā sastopama ciparu kombinācija 19?
    10
   19
   30
   31
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
12.
Divi automobiļi, kuri atrodas 300 km attālumā viens no otra, izbrauc pretī viens otram, pirmais - ar ātrumu 100 km/st., otrais - ar ātrumu 80 km/st. Izbraukšanas momentā no pirmās mašīnas priekšējā stikla paceļas muša un lido otrā automobiļa virzienā, aizlido līdz tam, apgrieżas un lido atpakaļ pie pirmā automobiļa, atkal apgrieżas un lido līdz otrajam automobīlim u t.t. Muša lido šurp - turp līdz tam laikam, kamēr automobiļi satiekas. Mušas lidošanas ātrums ir pastāvīgs un vienāds ar 120 km/st. Kādu attālumu muša nolidos līdz automobiļu satikšanās brīdim?
    150 km
    175 km
    200 km
    225 km
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
13.
Trijstūra malas apmierina attiecības Atrast vislielāko iespējamo trijstūra laukumu.
   
   3
   
   4
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
14.
No 104 kārbiņām jāsaliek piramīda ar 8 rindām tā, lai katrā rindā būtu par 2 kārbiņām mazāk nekā ieprikšējā rindā. Cik kārbiņu jāliek augšējā (pašā īsākajā) rindā?
    3
   4
   6
   8
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
15.
Dots: Tad spēkā ir sekojoša dubultnevienādība:
    a < b < c
    b < a < c
    b < c < a
    c < b < a
    c < a < b
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.