par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Makumbo cilts alfabētā ir trīs burti A, B un C. Vārdu veido jebkura virkne, kura sastāv no ne vairāk kā 3 burtiem. Cik vārdu ir Makumbo valodā?
   15
   20
   27
   39
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
2.
Cik ir trīsciparu naturālu skaitļu, kuriem katrs nākošais cipars ir mazāks par iepriekšējo?
    84
   111
   120
   166
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Cik divciparu skaitļu eksistē, kuru pierakstā viens no cipariem ir pāru, otrs - nepāru un pirmais cipars mazāks par otro?
   10
   20
   30
   40
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Kastē atrodas 7 melni kreisās kājas zābaki, 8 brūni kreisās kājas zābaki, 9 melni labās kājas zābaki un 10 brūni labās kājas zābaki. Vairāk nekā kastē nav. Kāds ir vismazākais no kastes uz labu laimi izņemamo zābaku skaits, lai no izņemtajiem zābakiem varētu iegūt vienkrāsainu zābaku pāri (abām kājām) ?
   5
   9
   16
   20
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Taisne y=2.7x+2 krusto ordinātas asi punktā A, bet taisne y=2.7x+2.7 krusto abscisas asi punktā B. Taisne AB krusto taisni y= x punktā (T;T). Atrast T.
   2/3
   -1
   -3/2
   -2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
Kādai nedēļas dienai atbilst 2000.gada 11.janvāris?
   otrdiena
   ceturtdiena
   piektdiena
   svētdiena
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
7.
Plaknē novilktas 5 taisnes. Kāds ir vislielākais plaknes daļu skaits, kurā tās var sadalīt plakni?
   10
   12
   14
   16
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Šaha dēlīša rūtiņas malas garums ir 6 cm. Noteikt lielākās riņķa līnijas rādiusu, kuru var novietot uz šaha dēlīša tā, lai tā ietu tikai pa baltajām rūtiņām.
   3 cm
    cm
    cm
    cm
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
9.
Uz galda uzliktas, kā parādīts zīmējumā, četras vienādas kvadrātveida salvetes ar malas garumu 40 cm. Salvetes nobīdītas attiecība cita pret citu par 10 cm vertikālā virzienā un par 10 cm horizontālā virzienā. Atrast nosegtās galda daļas laukumu.
   3500 cm2
   3600 cm2
   3700 cm2
   3800 cm2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
10.
Ņemam trīs taisnstūra papīra lapas: vienu ar izmēriem 6 cm reiz 25 cm, otru – 50 cm reiz 5 cm, trešo - 16 cm reiz 11 cm. Lapas sagriežam vairākās daļas un no tām saliekam kvadrātu. Atrast iegūtā kvadrāta malas garumu.
   24 cm
   24,5 cm
   
   25 cm
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
11.
Ir doti kausu svari un piecu atsvaru komplekts ar 3g, 6g, 8g, 10g un 47g smagiem atsvariem. Atsvarus drīkst novietot uz abiem svaru kausiem. Kādu mazāko veselā skaitā ņemtu gramu daudzumu nevar nosvērt uz svariem ar vienu svēršanu?
   15
   17
   20
   25
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
12.
Skaitlis 19989X (X - kaut kāds cipars) dalās ar 7. Atrast X.
   2
   4
   5
   Uzdevumam ir vairāki risinājumi
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
13.
Uz papīra lapas uzzīmēti kvadrāts, trīsstūris un riņķis. Ir četri zīmuļi: zils, dzeltens, zaļš un melns. Katru figūru vajag pilnībā iekrāsot vienā krāsā. Cik dažadus zīmējumus varam iegūt šādā veidā?
   12
   24
   64
   81
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
14.
Pie divciparu skaitļa N pieskaitīja skaitli, uzrakstītu ar tiem pašiem cipariem, tikai apgrieztā kārtībā. Summā ieguva 143. Kāda ir skaitļa N vislielākā iespējamā vērtība?
    76
   82
   85
   87
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
15.
Naturālie skaitļi x, y un z izvēlēti tā, ka Noteikt skaitli y.
   5
   12
   15
   36
   Atbildu dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.