par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Cik veidos dotajā tabulā var izlasīt vārdu LAIME, virzoties pa labi vai uz leju?
   12
   14
   16
   18
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
2.
Kurš no skaitļiem ir vienādojuma atrisinājums ?
   3
   
   
   
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
3.
Koncertzālē ir 1000 vietu. Biļete maksā 2 latus. Studentiem ir 25% atlaide. Ieņēmums no koncerta bija 1550 lati. Kāds maksimāli iespējamais biļešu daudzums bija pārdots studentiem?
    920
   900
   750
   450
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Grāmatas lappuses ir sanummurētas. Cik devītnieku ir lappušu nummuru vidū no 55-tās līdz 368-ai lappusei?
   31
   34
   58
   61
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
5.
Uz tāfeles uzrakstīti skaitļi 2, 5, 8, 21, 4, 9, 7, 17, 14, 6, 11, 18, 3 un 15. No tāfeles tiek nodzēsti jebkuri divi uz tās uzrakstītie skaitļi, un pēc tam tiek uzrakstīts uz tāfeles skaitlis, par 1 mazāks kā nodzēsto skaitļu summa. Process tiek atkārtots tikmēr, kamēr uz tāfeles paliek viens skaitlis. Kāds?
   126
   127
   129
   Viennozīmīgu atbildi dot nevar
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
6.
Atrast visu divciparu pāru naturālo skaitļu pieraksta ciparu summu.
    405
   425
   450
   530
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Lai sanummurētu grāmatas lappuses, izlietoti 663 cipari. Cik lappušu ir grāmatai?
   218
   221
   257
   258
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Ar W apzīmēsim visu naturālo nepāru skaitļu, kuri nav lielāki par 100, summu, bet ar V visu naturālo pāru skaitļu, kuri nav lielāki par 100, summu. Tad W - V ir:
   50
   1
   0
   -50
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
9.
Atrast izteiksmes skaitlisko vērtību.
    -10,5
    -12,5
    -14,5
    -15,5
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
10.
Rūtiņpapīra kvadrātveida loksne satūr vesela skaita rūtiņu. No tās izgrieza kvadrātu, kas satur veselu skaitu rūtiņu tā, ka atlika 144 rūtiņas. Cik rūtiņu loksnē bija sākumā?
    324
   1296
   3600
   5184
    Viennozīmīgu atbildi dot nevar.
   neatbildēt
11.
Kurš no norādītajiem skaitļiem ir vistuvāk skaitlim
   10000000
   12345678
   15000000
   20000000
   23456789
   neatbildēt
12.
Atrisināt vienādojumu
   1/4
   1/2
   3/4
   1
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
13.
Uz galda atrodas, kā parādīts zīmējumā, četras vienādas salvetes, kuras salocītas regulāra trijstūra formā ar laukumu 300 cm2: AKD, BLE, CMF un DNG. Pie tam AB=BC=CD. Atrast noslegtās galda daļas laukumu (cm2).
    650
   700
   750
   800
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
14.
Cik veselu skaitļu apmierina nevienādību x*(x-5)<14?
   6
   7
   8
   9
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
15.
Naturālie skaitļi x, y un z izvēlēti tā, ka Noteikt skaitli y.
   5
   12
   15
   36
   Atbildu dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (4- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.