par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Zināms, ka naturāls skaitlis M apmierina 3 no sekojošiem pieciem izteikumiem, bet divi nepareizi: a) skaitlis M dalās ar 2; b) skaitlis M dalās ar 3; c) skaitlis M dalās ar 4; d) skaitlis M dalās ar 12; e) skaitlis M dalās ar 18; Kuri no izteikumiem ir nepareizi?
   a un b
   b un c
   c un d
   d un e
   e un a
   neatbildēt
2.
Kāds ir vislielākais daļu skaits, kurā var sagriezt zīmējumā attēloto figūru ar diviem taisniem griezieniem?
    6
   7
   8
   9
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Ievietot trūkstošo skaitli 115 ( 84) 12; 236 (187) 17; 86 (...) 21
    56
   112
   210
   294
   343
   neatbildēt
4.
Rindā uzrakstīti 100 skaitļi: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9,... Cik no tiem dalās ar 3?
   33
   34
   50
   66
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Kad pasažieris nobrauca pusi no ceļa, viņš sāka skatīties pa logu un skatījās tik ilgi, kamēr viņam atlika braukt pusi no ceļa, kuru viņš nobrauca skatoties pa logu. Kādu daļu visa ceļa pasažieris skatījās pa logu ?
   1/6
   1/4
   1/3
   1/2
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
Trijstūra malas apmierina attiecības Atrast vislielāko iespējamo trijstūra laukumu.
   
   3
   
   4
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
7.
Katra 2x2x2 cm kuba skaldne sadalīta 4 rūtiņās ar izmēriem 1x1 cm. Kādu lielāko rūtiņās skaitu var aizkrāsot tā, lai nekādām divām aizkrāsotām rūtiņām nebūtu kopīgas virsotnes?
   7
   6
   5
   4
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
8.
Atrast izteiksmes vismazāko vērtību.
   0
   2
   4
   8
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
9.
Automašīna nobrauca četras piektdaļas ceļa pa šoseju ar ātrumu 80 km/h, bet atlikušo ceļa daļu - pa apvidu ar ātrumu 20 km/h. Atrast automašīnas vidējo ātrumu.
    40 km/h
    50 km/h
    60 km/h
    70 km/h
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
10.
Aisberga tilpums - 1200 m3, pie kam zem ūdens atrodas 7/8 tā tilpuma. No augšas aisbergu apspīd saule, kā rezultātā aisbergs kūst ar ātrumu 1m3 minūtē. No otras puses aisberga lejas daļā veidojas jauns ledus ar ātrumu 0.5 m3 minūtē. Kāda daļa no aisberga atradīsies virs ūdens pēc stundas?
   1/8
   3/16
   1/13
   1/15
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
11.
Cik veselu skaitļu apmierina nevienādību x*(x-5)<14?
   6
   7
   8
   9
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
12.
Maiņas automāts maina vienu monētu pret piecām monētām. Sākumā ir divas monētas. Pēc nedaudz maiņām ieguva vairāk kā 175 monētas, bet ne vairāk par 180 monētām. Cik monētu ieguva?
    176
    177
   178
   179
    Atbildi dot nevar - nepietiek doto lielumu.
   neatbildēt
13.
Grāmatas lappuses ir sanummurētas. Cik devītnieku ir lappušu nummuru vidū no 55-tās līdz 368-ai lappusei?
   31
   34
   58
   61
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
14.
No groza ar āboliem sākumā paņēma pusi no visiem āboliem un vēl pus-ābolu. Pēc tam no groza izņēma pusi palikušo ābolu un vēl vienu ābolu. Beidzot no groza paņēma pusi atlikušo ābolu un vēl pusotra ābola, kā rezultātā grozā ābolu vairs nebija. Cik ābolu grozā bija sākumā?
   14,5
   15
   15,5
   17
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
15.
Inflācijas rezultātā cenas cēlās par 300%. Par cik procentiem jāpazemina cenas, lai tās atgrieztos iepriekšējā līmenī?
   50
   75
   100
   200
   300
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.