par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Turpināt skaitļu virkni 3, 5, 13, 19, 31, 41, 57, 71, 91, ...
   109
   111
   113
   115
   117
   neatbildēt
2.
Naturālie skaitļi x, y un z izvēlēti tā, ka Noteikt skaitli y.
   5
   12
   15
   36
   Atbildu dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
3.
Kurš no skaitļiem ir vienādojuma atrisinājums ?
   3
   
   
   
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
4.
Divu gadu laikā rūpnīca samazināja gatavās produkcijas izlaidi par 51%, pie kam katru gadu izlaistā produkcija samazinājās par vienu un to pašu procentu skaitu. Par cik?
    20
   25,5
   30
   30,5
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Uz vienas no taisnēm atlikti četri punkti, bet uz otras, paralēlas pirmajai, atlikti trīs punkti. Cik trijstūru ar virsotnēm šajos punktos eksistē?
    17
   24
   30
   42
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
Aprēķināt summu 1+2-3-4+5+6-7-8+9+10-11-12+ . . . + 150.
   -150
   0
   150
   151
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Cik veselu skaitļu apmierina nevienādību x*(x-5)<14?
   6
   7
   8
   9
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Mazmazmetiņa ir 6 reizes jaunāka par savu vecvectēu un viņas vecums izsakās ar divciparu skaitli. Ja starp viņas vecuma cipariem ievietotu kādu ciparu, tad iegūtu vecvectēva gadu skaitu. Cik reizes mazmazmeitiņa bija jaunāka par vecvectēvu pirms 8 gadiem?
    9
   10
   11
   12
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
9.
Cik trijstūru attēlots zīmējumā?
   12
   15
   16
   17
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
10.
No 104 kārbiņām jāsaliek piramīda ar 8 rindām tā, lai katrā rindā būtu par 2 kārbiņām mazāk nekā ieprikšējā rindā. Cik kārbiņu jāliek augšējā (pašā īsākajā) rindā?
    3
   4
   6
   8
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
11.
Taisnstūris sadalīts 6 kvadrātos, kā parādīts zīmējumā. Mazākā kvadrāta laukums ir 4. Atrast taisnstūra laukumu.
   572
   540
   512
   480
    A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
12.
Turpinot virkni, noteikt, kads skaitlis atrodas 2000-ajā vietā. 19, 26, 13, 20, 10, 5, 12, . . .
    15
   10
   6
   3
   1
   neatbildēt
13.
Automašīna nobrauca četras piektdaļas ceļa pa šoseju ar ātrumu 80 km/h, bet atlikušo ceļa daļu - pa apvidu ar ātrumu 20 km/h. Atrast automašīnas vidējo ātrumu.
    40 km/h
    50 km/h
    60 km/h
    70 km/h
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
14.
Kurš no skaitļiem ir vistuvāk vienādojuma 3·(((7·(4-x)-5)·6)-31)+2=3,5 saknei?
    -1
   0
   1
   2
   3
   neatbildēt
15.
Zināms, ka naturāls skaitlis M apmierina 3 no sekojošiem pieciem izteikumiem, bet divi nepareizi: a) skaitlis M dalās ar 2; b) skaitlis M dalās ar 3; c) skaitlis M dalās ar 4; d) skaitlis M dalās ar 12; e) skaitlis M dalās ar 18; Kuri no izteikumiem ir nepareizi?
   a un b
   b un c
   c un d
   d un e
   e un a
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.