par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Trijstūra divu malu garumi ir 5 un 2, bet trešās malas garums - vesels nepāru skaitlis. Atrast trešās malas garumu.
   1
   3
   5
   7
   Viennozīmīgu atbildi dot nevar - nepietiek lielumu
   neatbildēt
2.
Uz papīra lapas uzzīmēti kvadrāts, trīsstūris un riņķis. Ir četri zīmuļi: zils, dzeltens, zaļš un melns. Katru figūru vajag pilnībā iekrāsot vienā krāsā. Cik dažadus zīmējumus varam iegūt šādā veidā?
   12
   24
   64
   81
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Cik pavisam ir dažādu taisnstūru, kuru malu garumi izsakās veselos skaitļos, bet laukums ir 1998? Taisnstūri axb un bxa skaitās vienādi.
   2
   4
   8
   16
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
4.
Skaitlis 19989X (X - kaut kāds cipars) dalās ar 7. Atrast X.
   2
   4
   5
   Uzdevumam ir vairāki risinājumi
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
5.
Ņemam trīs taisnstūra papīra lapas: vienu ar izmēriem 6 cm reiz 25 cm, otru – 50 cm reiz 5 cm, trešo - 16 cm reiz 11 cm. Lapas sagriežam vairākās daļas un no tām saliekam kvadrātu. Atrast iegūtā kvadrāta malas garumu.
   24 cm
   24,5 cm
   
   25 cm
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
6.
Divi autobusi izbrauc no centrālā laukuma (punkts C) pulksten 6 no rīta. Pirmais autobuss aizbrauc līdz savam galapunktam A 10 minūtēs, tad apgriežas un atgriežas punktā C 14 minūšu laikā un tā tālāk. Otrais autobuss aizbrauc līdz savam galapunktam B 13 minūtēs, tad apgriežas un atgriežas punktā C 14 minūšu laikā un tā tālāk. Pašlaik pulkstenis ir 12 dienā. Pēc cik minūtēm autobusi vienlaicīgi atradīsies savos galapunktos: pirmais – A, otrais – B?
   38
   58
   68
   86
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
7.
Zināms, ka naturāls skaitlis M apmierina 3 no sekojošiem pieciem izteikumiem, bet divi nepareizi: a) skaitlis M dalās ar 2; b) skaitlis M dalās ar 3; c) skaitlis M dalās ar 4; d) skaitlis M dalās ar 12; e) skaitlis M dalās ar 18; Kuri no izteikumiem ir nepareizi?
   a un b
   b un c
   c un d
   d un e
   e un a
   neatbildēt
8.
Pie cik a vērtībām vienādojumam ir tieši viens atrisinājums?
    0
   1
   2
   3
    A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
9.
Pie divciparu skaitļa N pieskaitīja skaitli, uzrakstītu ar tiem pašiem cipariem, tikai apgrieztā kārtībā. Summā ieguva 143. Kāda ir skaitļa N vislielākā iespējamā vērtība?
    76
   82
   85
   87
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
10.
Ar W apzīmēsim visu naturālo nepāru skaitļu, kuri nav lielāki par 100, summu, bet ar V visu naturālo pāru skaitļu, kuri nav lielāki par 100, summu. Tad W - V ir:
   50
   1
   0
   -50
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
11.
Mazmazmetiņa ir 6 reizes jaunāka par savu vecvectēu un viņas vecums izsakās ar divciparu skaitli. Ja starp viņas vecuma cipariem ievietotu kādu ciparu, tad iegūtu vecvectēva gadu skaitu. Cik reizes mazmazmeitiņa bija jaunāka par vecvectēvu pirms 8 gadiem?
    9
   10
   11
   12
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
12.
Kurš no minētajiiem skaitļiem ir vistuvāk vienādojuma saknei?
   -1
   0
   1
   2
   3
   neatbildēt
13.
Plaknē atlikti 5 sarkani, 3 zaļi, 7 zili un 2 dzelteni punkti. Cik dažadu trijstūru varam uzzīmēt, kam virsotnes atrodas atzīmētajos punktos, pie kam katra virsotne nokrāsota savā krāsā?
   247
   234
   216
   210
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
14.
Divi skrējēji skrien viens otram pretī pa 400 m garu apli. Pirmā skrējēja ātrums ir 4,5 m/sek, otra skrējēja 5 m/sek. Skrējēji devās ceļā no viena punkta pirms 50 minūtēm. Cik reizes šajā laikā viņi sastapās?
    67
   70
   75
   80
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
15.
Uz galda atrodas, kā parādīts zīmējumā, četras vienādas salvetes, kuras salocītas regulāra trijstūra formā ar laukumu 300 cm2: AKD, BLE, CMF un DNG. Pie tam AB=BC=CD. Atrast noslegtās galda daļas laukumu (cm2).
    650
   700
   750
   800
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.