par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Cik taisnstūru attēlots zīmējumā?
    45
   52
   54
   55
   A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
2.
Divi automobiļi, kuri atrodas 300 km attālumā viens no otra, izbrauc pretī viens otram, pirmais - ar ātrumu 100 km/st., otrais - ar ātrumu 80 km/st. Izbraukšanas momentā no pirmās mašīnas priekšējā stikla paceļas muša un lido otrā automobiļa virzienā, aizlido līdz tam, apgrieżas un lido atpakaļ pie pirmā automobiļa, atkal apgrieżas un lido līdz otrajam automobīlim u t.t. Muša lido šurp - turp līdz tam laikam, kamēr automobiļi satiekas. Mušas lidošanas ātrums ir pastāvīgs un vienāds ar 120 km/st. Kādu attālumu muša nolidos līdz automobiļu satikšanās brīdim?
    150 km
    175 km
    200 km
    225 km
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Turpināt skaitļu virkni 3, 5, 13, 19, 31, 41, 57, 71, 91, ...
   109
   111
   113
   115
   117
   neatbildēt
4.
Taisnstūra istabas izmērs ir 11 metri reiz 12 metri. Ir divi vienādi taisnstūrveida paklāji ar izmēru 7 metri reiz 10 metri. Kādu vislielāko istabas platību var nosegt ar šiem paklājiem? Paklāju malām jābūt paralēlām istabas sienām. Paklāji var pārklāties.
   110 m2
   116 m2
   122 m2
   126 m2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
5.
No groza ar āboliem sākumā paņēma pusi no visiem āboliem un vēl pus-ābolu. Pēc tam no groza izņēma pusi palikušo ābolu un vēl vienu ābolu. Beidzot no groza paņēma pusi atlikušo ābolu un vēl pusotra ābola, kā rezultātā grozā ābolu vairs nebija. Cik ābolu grozā bija sākumā?
   14,5
   15
   15,5
   17
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
Dots, ka 2a+b=2. Atrast lielāko iespējamo a*b vērtību.
   1/4
   1/2
   1
   2
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Katra 2x2x2 cm kuba skaldne sadalīta 4 rūtiņās ar izmēriem 1x1 cm. Kādu lielāko rūtiņās skaitu var aizkrāsot tā, lai nekādām divām aizkrāsotām rūtiņām nebūtu kopīgas virsotnes?
   7
   6
   5
   4
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
8.
Turpināt virkni: 24, 20, 32, 42, 58, 79, ?
   93
   101
   108
   114
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
9.
60 ābolus un 60 bumbierus jāsaliek maisiņos tā, lai katros divos maisiņos būtu vienāds skaits ābolu un dažāds skaits bumbieru. Kāds ir vislielākais iespējamais maisiņu skaits?
   15
   12
   10
   6
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
10.
Cik ir četrciparu paru skaitļu, kuru pierakstā nav ciparu 0, 2, 5, 8 un 9, un kuru katra pierakstā blakus cipari ir atšķirīgi?
    60
   96
   120
   128
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
11.
Noteikt mazāko leņķi starp minūšu un stundu rādītājiem pulksten 15 un 50 minūtēs.
    167 gradi
    170 gradi
    172 gradi
    175 gradi
    178 gradi
   neatbildēt
12.
Turpinot virkni, noteikt, kads skaitlis atrodas 2000-ajā vietā. 19, 26, 13, 20, 10, 5, 12, . . .
    15
   10
   6
   3
   1
   neatbildēt
13.
Pirmajā gadā akciju cena pieauga par 400%, bet par otro - par 80%. Rezultātā akciju cena divu gadu laikā pieauga par:
    480%
    500%
    800%
    900%
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
14.
Automašīna nobrauca četras piektdaļas ceļa pa šoseju ar ātrumu 80 km/h, bet atlikušo ceļa daļu - pa apvidu ar ātrumu 20 km/h. Atrast automašīnas vidējo ātrumu.
    40 km/h
    50 km/h
    60 km/h
    70 km/h
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
15.
Dots, ka a/b=81/135. Aprēķināt:
    938/63
    206/125
    400/27
    14+71/81
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.